ประเภทผลิตภัณฑ์ > pH/Moisture Meter/ Soil pH Moisture Meter/เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดกรดด่างของดิน ระบบอะนาล็อค
    (Analog Soil pH Meter)

รหัสสินค้า : Code

   SPH-SW-37 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Soil pH/

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
ANALOG SOIL PH METER SW-37

    pH indicates the levels of alkaline and acid in the soil and though the majority of plants actually prefer neutral or just slightly acidic soil, others (strawberries and potatoes for example) do actually thrive in more acidic or alkaline-heavy soil

FEATURES :
  • Analog display
  • Ranges : 3  to 7 pH   
  • Product of Japan
   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Display :
Accuracy :
Resolution :
Total length :
Display screen :
Power : 
Weight :
 

  3 - 7 pH
  Analog
  +/-0.5 pH
   0.2 pH
  106 mm
  47 x 47 mm
  No need
  100g

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน SPH-SW-37 :

เครื่องวัดกรดด่างของดิน ระบบอะนาล็อค ช่วงวัด 3 - 7 pH ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer