ประเภทผลิตภัณฑ์ >Moisture Meter/ Soil Moisture Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง-ความชื้น  เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นวัสดุ
 
 Moisture Meter  Soil Moisture Meter  เครื่องวัดความชื้น  เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นวัสดุ                       
 

ชื่อสินค้า : Product

  เครื่องวักรดด่าง ของดิน ระบบดิจิตอล
    (Digital Soil pH Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   SPH-Rapitest-1845

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH

CE

 1 ปี

 
 
 
 


 

 

A Successful Garden depends on the correct pH levels

Plants need the correct pH (acidity / alkalinity) level which controls how well plants utilize the nutrients available in your soil.  All plants have a pH preference, so it’s important to know the pH level of your soil.  You can then choose plants with the same pH preferences, avoid those that will not do well in your soil, or know how to go about supplying their special growing needs. By testing your soil, you determine its condition so that you can adjust pH more accurately, effectively and economically

Product Description :

  • Determines soil acidity / alkalinity
  • Use for vegetables, flowers, fruit, or landscape plants
  • Digital read-out displays pH levels on a scale of 3.5 to 9.0
  • Easy to use, instructions included
  • USA Product

           เครื่องวัด กรดด่าง (พี.เอช.) ของดิน ระบบดิจิตอล ให้ความแม่นยำกว่า และช่วงวัดความเป็นกรดด่างสูงกว่า 3.5 -9.0 pH  ความยาวโพรบ 14.50 ซม.

                                                  Specifications

Range :
Resolution :
Accuracy :
Dimension : 

 pH 3.5 to 9.0  pH
 +/-0.2 pH
 +/- 0.2 pH
  5 x 16 ซม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         
         

 
       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,700.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 

 เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นพริกป่น เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นธัญพืช เครื่องวัดกระดาษ เครื่องวัดความชื้นอื่นๆ