ประเภทผลิตภัณฑ์ > pH/Moisture Meter/ Soil pH Moisture Meter/เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดกรดด่างของดิน +โปรแกรมพืช 400 ชนิด ระบบดิจิตอล
    (Digital Plus Soil pH Meter)

รหัสสินค้า : Code

   SPH-Rapitest-1847 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Soil pH/built-in programs

CE/ISO9001

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL PLUS SOIL pH METER WITH BUILT-IN PLANTS PROGRAMS

FEATURES :
  • Built-in data base of over 400 plants pH preferences
  • Ranges : 3.5 to 9.0 pH   
  • Accurate measuring
  • Numeric format  is easy to read
  • Digital LCD screen
  • Allow you to build a list of the plants that you are growing
   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Display :
Probe length :
Cable length :
Power : 
Dimension :
Weight :
 

  3.5 - 9.0 pH
  LCD digital
  6.5 inches
  0.5 m.
  GPA76(LR44) button batteries
  20 x 7 x 3.5 cm
 120g

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  โพรบวัดยาว 6.5 นิ้ว 
3.  แบตเตอรี่ขนาด 1.5
3 ก้อน

4.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน + โปรแกรมพืช 400 ชนิด Rapitest-1847 :

เครื่องวัดกรดด่างของดิน ระบบดิจิตอล ช่วงวัด 3.5 - 9.0 pH โพรบแยกจากตัวเครื่อง แกนโพรบยาว 6.5 นิ้ว สายยาว 0.5 เมตร มีโปรแกรมของพืช 400 ชนิด แสดงค่าเหมาะสมของพืชแต่ละชนืด ในฐานข้อมูลข้อมูลของเครื่อง สามารถสร้างรายการพืชของตนเองได้
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1.5
V แบบกระดุม 3 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer