ประเภทผลิตภัณฑ์ >Moisture Meter/ Soil Moisture Meter/ เครื่องวัดความชื้น  เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นวัสดุ
 
   Moisture Meter  Soil Moisture Meter  เครื่องวัดความชื้น  เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นวัสดุ                       
 
 
 

ชื่อสินค้า : Product

  เครื่องวักรดด่าง ของดิน
    ( Soil pH Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   SPH-Rapitest-1840

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH

CE

 1 ปี

 
 
 


 
       Plants need the correct pH (acidity/alkalinity) level which controls how well plants utilize the nutrients available in your soil. All plants have a pH preference, so it is important to know the pH level of your soil.

       You can then choose plants with the same pH preferences, avoid those that will not do well in your soil, or know how to go about supplying their special growing needs. By testing your soil, you determine its condition so that you can adjust pH more accurately, effectively
and economically.

       It has a simple readout, and is ideal for outdoors or indoors. It is for soil use only - IT CANNOT BE USED TO MEASURE pH LEVEL IN LIQUIDS (please see our chemical pond test kits in our eBay Store. It includes recommended pH range for over 400 plants.

EASY TO USE

1. Simply push probe into wet soil.
2. The meter needle will register pH levels on a
 scale of 3.5 to 9.0 pH
3. Check your reading against the list of pH preferences (included), to find those plants which
    best suit your garden conditions.
4. Should you decide to grow a plant which is not suitable for your existing garden soil
    condition, complete details on how you can alter the soil are included.
5. Includes Tips on Testing, Troubleshooting, Soil Advice, Soil Types, and Adding Lime to
    Increase pH.


           Soil pH Meter for Home and gardenuse. 
           เครื่องวัด พี.เอช.ดิน ในดิน ชนิดหัววัดเป็นโลหะยาวพิเศษระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
          

                              Specifications

Range :
 

 pH 3.5  to 9.0  pH
 

         
         
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
         
 

 

 

 

 

       

 เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นพริกป่น เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นธัญพืช เครื่องวัดกระดาษ เครื่องวัดความชื้นอื่นๆ