ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ทีดีเอส ความเค็ม
  วัดค่าได้ 6 อย่าง ในเครื่องเดียวกัน
พร้อม 3 หัววัด
    (6 in 1  pH/mV/Temp/Conducitivity/TDS/Salinity Meter)

รหัสสินค้า : Code

   PHT-pH-MP720-3 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/mV/Temp/Con/TDS/Salinity

CE/IP57

 1 ปี (อีเล็คโทรด 6 เดือน)

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

17,500.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
6 in 1 DIGITAL pH/mV/Temp/Conductivity/TDS/Salinity  METER

         This 6-in-1 Multi Parameter pentype water quality tester, can measure pH, ORP, Conductivity, Temperature, (C/F),
TDS, and Salinity in one meter.  It does not require a power supply to operate, so it can be used any time and anywhere.
          Measured value is accurately shown in the large, easy to read and clear LCD.
          It has wide range of application, an ideal tool for all water quality testing like Agricaulture, Ant-freeze recycling, Aquarium, Boiler, Chemical Industry, Cooling tower, Drinking water, Fish Farming, Food Industry, Garden husbandry, Hydroponic, Laboratory usage, Plating industry, Swimming pool & Spa, Water treatment. etc.    

 
FEATURES :

       - Smart pen type combo quality tester with 6 parameter measurement.
       - Wide pH range : -2 to 16 pH
       - Wide Temp range : 0 to 90 C(F selectable)
       - Wide ORP range : -1000 to 1000 mV
       - Wide Conductivity range : 0 - 2000 uS/cm(2.00 - 20.00 mS/cm, selectable)
       - Wide TDS range : 0 - 1300 ppm(1.30 -13.00 ppt, selectable)
       - Wide Salinity range : 0 - 1000 ppm(1.00 - 12.00 ppt, selectable)
       - Multiple pH calibration : 4.0/7.0/10.01
       - Multiple Conductivity calibration :0uS/1413 uS/12.88 uS
       - ATC (Automatic Temp Compensation) pH : 0-90 C, Conduct/TDS/Salinity : 0-50 C
       - Microprocessor based for fast and accurate display
       - New rugged & ergonomic design powered by 4 x 1.5V AAA Batteries.
       - Digital calibration by one button
       - Large LCD display (2.5 x 2 cm)
       - Compact housing IP57 waterproof standard and rugged design and it floats on the water
       - Temp reading is always display to pH, ORP and Conductivity eletrode
       - Compact  and handy, easy to carry anywhere
       - Display Temperature simultaneously with either pH or ORP or Conductivity or TDS or Salinity
       - Display Maximum/Minimum value and data Hold
       - Temperature unit C/F selectable
       -  Battery Low indication
       - Auto Power off
       - Easy to replace Conductivity electrode (included), pH electrode (included) and ORP electrode (included)
       - Automatically identify the parameters during replacement of electrode

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

pH/ORP/Temp

pH ORP Temperature
  Measuring Range:   -2 to 16.00 pH   -1000 to 1000mV   0°C to 90.0°C
  Accuracy:  ±0.01+1 digit   ±2 + 1 digit  ±0.2°C + 1 digit
  Resolution:   0.01pH   1mV  0.1°C
  ATC

0-90 °C

  Calibration

  pH 4.00, 7.00, 10.01

   
   

Conductivity/TDS/Salinity

Conductivity

TDS

Salinity

  Measuring Range:

  0 - 2000 uS/cm
  2.00 - 20.00 mS/cm

  0 -1300 ppm
1.30 -13.00 ppt

 0-1000 ppm
1.00 - 12.00 ppt

  Accuracy:   ±2% FS  ±2% FS  ±2% FS
  Resolution:

 1 uS/cm/0.01 mS/cm

 1 ppm/0.01 ppt

 1 ppm/0.01 ppt

  ATC

0-50 °C

  Calibration  0 uS, 1413 uS, 12.88 mS    
   
  Display:  Big Screen 2.5 x 2 cm, LCD
  Power Supply:  4 x 1.5V AAA Batteries
  Operating  Conditions:  Temperature: 0°C to 60°C  
  Dimension:  230mm x 205mm x 50mm
  Weight:  780g      

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  อีเลคโทรด(โพรบ)วัดกรดด่าง 1 อัน
3.  อีเลคโทรด(โพรบ)วัดโออาร์พี 1 อัน                         
4.  อีเลคโทรด(โพรบ)วัดความนำไฟฟ้า-ทีดีเอส-ความเค็ม 1 อัน
5.  น้ำยาคาลิเบรท 
pH 7.00 และ pH 4.00  30 มล อย่างละ 1 ขวด
6.  น้ำยาคาลิเบรท
Conductivity 1413 uS/cm  1 ขวด
7.  น้ำยารักษาหัววัด
pH 1 ขวด
8.  แบตเตอรี่ขนาด
1.5V AAA  4 ก้อน
9.  ประแจ 1 อัน, ตะปูควงอะหลั่ย 2 อัน
10. สายคล้องมือ 1 เส้น
11. กระเป๋าใส่เครื่องมือ

12. คู่มือการใช้งาน
13. ใบ
Certificate of Calibration 1 ใบ
 
   
    เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี ความนำไฟฟ้า ทีดีเอส ความเค็ม และอุณหภูมิ PH-MP-720-3 :

           วัดค่ากรดด่างน้ำ โออาร์พี ความนำไฟฟ้า ทีดีเอส ความเค็ม และอุณหภูมิ วัดได้ 6 อย่าง ในเครื่องเดียวกัน
        
  มีหัววัด 3 อัน เปลี่ยนใช้งานง่าย ตามต้องการ
           ช่วงวัด :
pH : -2 to 16.00 pH, ORP : -1000 to 1000mV, Conductivity : 0-2000 uS/cm(เลือกหน่วยวัดเป็น mS/cm ได้),
             TDS : 0-1300 ppm(เลือกหน่วยวัดเป็น ppt ได้), Salinity : 0-1000 ppm(เลือกหน่วยวัดเป็น ppt ได้), Temp : 0-90°C

           อุณหภูมิเปลี่ยนหน่วยวัด เป็น F ได้
           หน้าจอใหญ่ แสดงผล เป็นตัวเลขชัดเจน
           ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
           ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด และค้างค่าหน้าจอได้
        
 
กันน้ำได้ ลอยน้ำได้
           มาตรฐาน CE และ IP57
           พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋าใส่เครื่องมืออย่างดี
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer