******คำแนะนำ : ควรปรับขนาดของฟอนต์ (Text size) ไปที่ขนาดกลาง (Medium) หน้าเพจจะสมดุลย์

สิ่งที่จำเป็นจะต้อง กรอกมีดังนี้
1.  ชื่อ-นามสกุล
2.  ชื่อบริษัท-ที่อยู่ หรือ ที่อยู่ส่วนบุคคล กรณีขอเป็นส่วนตัว
3.  หมายเลขโทรศัพท์ และ แฟ็กซ์ (จำเป็นอย่างมากสำหรับการ
     ส่งใบเสนอราคากลับมาให้ท่าน ท่านจะไม่ได้รับใบเสนอราคา
     ถ้าไม่ระบุหมายเลขแฟ็กซ์)
4.  รหัสสินค้า หรือ รุ่น ของเครื่องที่ต้องการ พร้อม จำนวน
 
ใบขอใบเสนอราคาทางอินเตอร์เนท(Quotation form)
 
                                  


                    
        
                         


                                      

  
                 
             
  
                         
 

ชื่อ /Name:                
นามสกุล/Surname :   

ชื่อบริษัท
/Company's name :


ที่อยู่ /Address:

             
โทรศัพท์ /Tel :

แฟ็กซ์ /Fax

อีเมล์/Email :

                                           
ต้องการใบเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้: ***ต้องระบุรหัสสินค้าด้วย
ระบุรายละเอียดลงในกล่องข้อความข่างล่างนี้ค่ัะ/Please type your required product codeรหัสสินค้า/Product code :

จำนวน/Quantity :
หน่วย