ประเภทผลิตภัณฑ์ >Chlorine Meter/Colorimeter/เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน วัดคลอรีน

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดกรดด่าง
      (Swimming Pool pH/Chlorine Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   CLM-PC-101

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Chlorine

 CE

1 ปี

 
 
  C

hlorine Meter  Chlorine Tester  เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน วัดคลอรีน                        

 
 
  

   
 • Electronically tests PH and Chlorine of the water
 • Eliminating messy chemicals, charts and guess work
 • Easy to use and storage
 • No more messy Chemical drops
 • Accurate test meter replaces confusing color matching
 • Recommended Chlorine level for Pools and Spas is 1.2
  to 1.7 ppm
 • Recommended PH level for Pools and Spas is 7.2 to 7.8
 • Uses 1 x AA 1.5V alkaline battery
 • with instruction manual included

       เครื่องวัดค่าคลอรีนและกรดด่างในสระว่ายน้ำและสปา
       Range : pH : 5.5 - 9.0 pH,  Chlorine : 0.2 - 3.0 ppm
    
เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน

       
       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,120.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       
       

  

 
เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน


ครื่องวัด
คลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน
เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน

เครื่องวัดคลอรีน เครื่อ

 

งวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน ก้านวัดคลอรีน Chlorine meter วัดคลอรีน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดค่าคลอรีน