ประเภทผลิตภัณฑ์ >Autoclaves/Digital Autoclaves/เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ
      (Cast Aluminum Dry Steam Sterilizer)
 

รหัสสินค้า : Code

    ATC-1925X

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Sterilize

FDA Approved

1 ปี

 
 
 Autoclaves  Digital Autoclaves  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ                        
     
 


 

 

 

 

 
FEATURES AND BENEFITS:
- Fast, 35 minute sterilizing cycle.
- Calibrated Gauge that shows when sterilization cycle begins.
- Safety locking mechanism that prevents opening while the sterilizer is under pressure.
- Easy Steam Release Switch.
- Excess Pressure Relief Valve for Safety.
- Any outside heat source can be used such as a hot plate or stove top.
- Light, compact, portable and robust, top loading sterilizer.
- Cover alignment arrows.
- Lubricated Metal-to-Metal Seal which means NO GASKETS TO REPLACE OR WEAR OUT.


DIMENSIONS and PERFORMANCE:
Total Height: 16.75"
Chamber Dimension: 11.125" X 10.25" Deep
Liquid Capacity: 25 Qt (24 Liters)
Weight: 24 Pounds
Power Source: Non-electric (any hot plate or stove)
Maximum Pressure: 20psi
Maximum Temperature: 259 Degrees Fahrenheit

 
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ    
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

33,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ    
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ    
       

 

เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ
ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ
ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ