ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดปริมาณน้ำฝน /ความเร็วลม/ทิศทางลม/
   อุณหภูมิ/ความชื้น
/ความกดอากาศ
      (Weather Station : Rainfall/C/RH/Wind direction/Wind
     speed/Barometric/Pressure
)
 

รหัสสินค้า : Code

    Weather Station 6152C Vantage Pro2

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall/C/RH/Wind/Barometric/Pressure/Time/Date

 CE

1 ปี

 
 
   Rain Meter  Rain Gauge  เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน
 
 
 
 
 


 

        
  This high-tech Cabled weather station has lots of features which puts it ahead of any competition it its class!! Vantage Pro2 weather stations are simply perfect for amateur weather hobbyists and weather professionals alike!

          This model of the classic weather station consists of a console unit and an innovative integrated sensor suite that includes a rain collector with self-emptying bucket, temperature and humidity sensors and an anemometer.

The integrated sensor suite (Rain, Temperature, Humidity & Anemometer)
This is housed inside a radiation shield, protecting the sensors against solar radiation and additional sources of reflected and/or radiated heat and so provides very accurate weather data.  A 100' (30m) cable connects Sensor suite to the console. 
 
Stylish  backlit console
provides continual updated weather information on 3.5-inch by 6-inch LCD screen.  Console displays on-screen graphing, forecasting using easy-to-read icons (sunny, cloudy, rain, snow), barometric pressure trend, inside temperature, dew point, humidity information, time and date, and much more!  Console may be powered using the included AC-power adapter.  Check the features of the console below:

   
 
     
 
  Console Specifications
Console Operating Temperature . . . . . . . . +14° to +140°F (-10° to +60°C)
Display Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . +32° to +140°F (0° to +60°C)
Non-operating Temperature . . . . . . . . . . . . -5° to +158°F (-20° to +70°C)
Console Current Draw . . . . . . . . . . . . . . .Cabled: 10 mA (average), 15 mA
(peak) (+80 mA for illuminated display) at 4 to 6 VDC
Power Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VDC, 200 mA
Battery Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 C-cells
Battery Life          . . . . . . . . . . . .Cabled: 1 month (approximately)
Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Modular RJ-11
Housing Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UV-resistant ABS plastic
Console Display Type . . . . . . . . . . . . . . . . LCD Transflective
Display Backlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEDs
Dimensions:
Console  . . . . . . . . . . . . . 9.625" x 6.125" x 1.5" (244 mm x 156 mm x 38 mm)
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94" x 3.375" (151 mm x 86 mm)
Weight (with batteries) . . . . . . . . . . . . 1.88 lbs. (.85 kg)
 

  Features:

 • Provides accurate weather data in a sophisticated yet easy-to-read format
 • Stylish LCD console provides continual updated weather information
 • Cabled weather station is easy to install
 • Weather information includes inside/outside temperature, rainfall amount, humidity levels, wind speed, wind direction and wind chill factor
 • Additional weather information includes barometric pressure, heat index, dew point, time of sunrise and sunset, forecasting icons and much more
 • Rain collector is self-emptying tipping bucket reading rainfall in 0.01-inch increments
 • Standard radiation shield protects sensors from harmful reflected or radiated heat
 • Integrated sensor suite includes detachable anemometer with 40 feet of additional cable
 • Sensor suite is powered by solar energy with backup battery life span of 1 to 2 years
 • Weather station includes 100 feet of 4-conducter 26AWG cable plus extra anemometer cable
 • Maximum anemometer wind speed capability rated to approximately 170 mph
 • Console powered by AC adapter with 3 "C" backup batteries (not included)
 • All mounting hardware is included

SPECIFICATIONS :
Temperature :  Inside :  0 to 60 ̊ C(32 ti 140 ̊ F),  Outside : -40 to +65 ̊ C(-40 to + 150 ̊ F)
Humidity : Inside 10 to 90%RH, Outside : 0 - 100% RH
Barometric,  Pressure* : 26 to 32" Hg, 660 to 810 mm, 880 to 1080 hPa, 880 to 1080 mb*
Wind direction : 0 ̊  - 360 ̊
Wind speed :  2 -150 mph, 2 -130 Knots, 3 - 241 km/h, 1 - 68 m/s
Rainfall : Daily : to 99.99" / 999.9 mm
               Monthly : to 199.99" / 19,999.9 mm
Rain rate : to 100"/hr,  1999.9 mm/hr

>>>ดูรายละเอียด Specification เพื่มเติม
 

สถานีตรวจสภาพอากาศ รุ่น 6152C Vantage Pro2
สถานีอากาศ สถานตรวจสภาพอากาศ เพื่อตรวจวัด อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ความเร็วลม,
ทิศทางลม, ปริมาณน้ำฝน รายงานประจำวัน /เคือน / ปี  ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร


อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง :
1
 คอนโซล เครื่องแสดงผล พร้อม อแดปเตอร์
2. ชุดเซ็นเซอร์ พร้อมที่รับน้ำฝน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้น, วัดทิศทางลม, ความเร็วลมแบบ 3 ถ้วย
3. สายเคเบิ้ลสำหรับเครื่องวัดความเร็วลม 12 ม.
4. อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด (ยกเว้นเสาเหล็ก)
5. สายเคเบิ้ล สำหรับต่อระหว่างคอนโซล กับ เซ็นเซอร์  30 ม.
6. คู่มือการใช้เครื่อง

Vantage Pro2 6152C weather station include:
- Console with AC-power adapter
- Integrated sensor suite with rain collector, temperature and humidity sensors and
  anemometer
- 40' (12m) anemometer cable
- Mounting hardware
- 100' (30m) cable connects the sensor suite to the console

       
       
  เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน
มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

35,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม