ประเภทผลิตภัณฑ์ >Tyre Pressure/Depth Gauge/เครื่องวัดความลึกของยางรถยนต์   เครื่องวัดลมยางรถยนต์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดลมยางรถยนต์
      (Dial Tyre Pressure Gauge)
 

รหัสสินค้า : Code

    TYR-DTP

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Tyre Pressure

CE

1 ปี

 
 
 Tyre Pressure Meter  เครื่องวัดแรงดันลมยาง เครื่องวัดลมยางรถยนต์                      
 
 

   

       Under-inflated car and bike tyres can lead to accidents and injury. Get peace of mind and safeguard you and your passenger’s safety when driving or riding, by ensuring your vehicle’s wheels are at their correct pressure ratings at all timess
For Use With:
 • Cars
 • Motorbikes
 • Scooters
 • Bikes
 • Inflatables
This sturdy hand held pressure gauge with easy to read dial fits neatly into your glove compartment or saddle bag and will always be on hand for you to check those crucial measurements.

Benefits:
 • Reads in lbs, kpa, kg or bar
 • Needle holds reading until released
 • For use with cars, motorbikes, scooters, bikes and inflatables
 • Easy-to-read black and white dial
 • Compact design
 • Sturdy metal casing
 • One button operation
 • No need to calibrate
Specifications:
 • 0.5 to 4.5 kg/cm²
 • 0 to 60 lb/sq.in
 • Reads in lbs, kpa, kg or bar
 • Dial diameter: 5cm (2")
 • Dimensions: 10 x 5 x 2.6cm (4 x 2 x 1")
 • Brand new and packaged

    -เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดลมยางรถยนต์เป็นโลหะอย่างดี

Specifications

Measuring range :
Dimension :
 

  0.5 - 4.5 kg/cm2, 0-60 lb/sq.in
  10 x5 x2.6 cm

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

280.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     

 เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นพริกป่น เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นธัญพืช เครื่องวัดกระดาษ เครื่องวัดความชื้นอื่นๆ