ประเภทผลิตภัณฑ์ >Tint Meter/เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความโปร่งแสง ความทึบแสง วัสดุใส
    (Transparent & Semi-Transparent materials-Tint Meter)

รหัสสินค้า : Code

   TIM-Enforcer-II Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Transparent/Semi-Transparent

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

10,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL WNDOW TINT METER : TR-STR-100
 
Window Tint Meter Auto Glass Measure Enforcer Tester Testing Light Transmission

          Testing tinted window light transmission has never been so easy with this Window Tint Meter. To operate this device, roll a car window down half way, place the Tint Meter directly over the window, and slide it down inserting the glass into the meter. Within seconds the light transmittance reading is displayed. Slide the meter off the window, and the device automatically turns the power off, protecting you against drained batteries. The Tint Meter works just as well in bright sunlight as it does on moonless nights. A nine volt (9v) battery is all that is required.

 • Approved for Law Enforcement & Inspections use
 • Single unit meter measures window tint on car windows that roll down
 • Auto Calibration, accurate to within 2 percentage points
 • Includes: Certification, Tint Test Standards, Carry Case.

FEATURES:

 

 • Measures both Transparent & Semi-Transparent materials
 • Auto calibration for optimum results
 • Accurate & reliable reading results
 • Auto calibration with
 • Easy to use and durable

 

   
   

SPECIFICATIONS:

 

 • Measurement Range: 0~100% Light Transmission
 • Accuracy: ±2%
 • Display: LCD
 • Sample Thickness: Less than 10mm/0.4inch
 • Sample Size: 50 x 50mm Minimum
 • Time of Testing: Maximum of 4 Seconds
 • Effects from Stray Light: Not Effected by Stray Light  
 • Operating conditions: 0-50°C, <90%RH  
 • Power Source: 1 x 9V Battery     
 • Size: 113 x 58 x 24mm
 • Weight (main unit): 99g
   
  Display   LCD display
  Range   0 - 100% Light Transmission
  Accuracy
 +/- 2%
  Wavelength   550 Nanometers
  Sample thickness   Less than 10mm/0.4inch
  Sample size   50 x 50mm Minimum
  Time of testing   Maximum of 4 Seconds
  Battery   1 x 9V Battery
  Operating Temp and Humidity   0 °C to 50 °C,  <90%RH
  Weight Approx   99g
  Dimension   13 x 58 x 24mm
     

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  แบตเตอรี่ขนาด
9V 1 ก้อน

3.  คู่มือการใช้งาน
4   กระเป๋าใส่เครื่องมือ
 
   
    เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง Enforcer-II :

เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง ระบบดิจิตอล เลือกหน่วยวัดเป็น % แสดงผลเป็นตัวเลข ใช้วัดความโปร่งแสงหรือทึบแสงของวัดสุใส เช่นกระจกติดฟิล์ม หรือหน้าต่าง กรณี % ของแสงที่ผ่าน ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meterเครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meter เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meterเครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meter เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meterเครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meter เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meterเครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meter เครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง วัสดุใสหรือแสงผ่าน Tint Meterเครื่องวัดความโปร่งแสง เครื่องวัดความทึบแสง