ประเภทผลิตภัณฑ์ >Height Gauges/Digital Height Gauge/เครื่องวัดความสูง  เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความสูง
      (Rapid Small Measuring Bench)
 

รหัสสินค้า : Code

    HMM-992-001

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Height

CE

1 ปี

 
 
  Thickness Meter Ultrasonic Thickness Meter, Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
                                   เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
     
 

 
FEATURES
 
* Convenient external inspecting small work pieces, can be rapidly inspection in
   manufacturing process
* The span of measuring spindle: 10mm, Measuring range :30mm
* Satisfy different inspecting needs with three kinds of standard measuring points * It can
   measure whether horizontal or vertical
* Small dimension: l76(L)X50(W)X 54(H)
* ACCESSORIES
* Cylindrical point with a flat measuring face 1.2mm dia
* Cylindrical point with a flat measuring face 2mm dia
* Flat measuring face 6mm long, 0.5mm high

     เครื่องวัดความสูง ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง ชนิดตั้งโต๊ะ
 

SPECIFICATION

Range :
Resolution :
 

  0 ~ 30 mm
 
2 um
 

       
  เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความสูง  เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

37,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม