ประเภทผลิตภัณฑ์ >Height Gauges/Digital Height Gauge/เครื่องวัดความสูง  เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความสูง
      (Digital Height Gauge)
 

รหัสสินค้า : Code

    HMM-131-606

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Height

CE

1 ปี

 
 
   Thickness Meter Ultrasonic Thickness Meter, Thickness Gaugeเครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
                                   เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
     
 

  FEATURES
 
* Power on/off
* Zero-setting at any position
* Mm/inch conversion
* Data output
* Presetting
* Carbide-tipped scriber facilitates fine scribing on workpieces
* Can easily measure height of small workpieces
* Clear LCD screen
* The robust construction with a thick column provides highly repeatable measurement *
   Fine-adjustment carriage to feed the slider finely

     เครื่องวัดความสูง ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง
 

SPECIFICATION

Range :
Resolution :
Accuracy :
 

  0 ~ 600 / 0-24 mm/in
 
0.01 mm/ 0.0005 in
  0.05 mm/0.002 in
 

  เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความสูง  เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

29,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม