ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Data Logger/เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น 64000 ข้อมูล
      (Temperature and Humidity Data Logger)
 

รหัสสินค้า : Code

   DTL-CENTER-342

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/RH

 CE

 1 ปี

 
 
  Tem

perature Meter Temp/Humidity Data Logger   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น

     
 With RS232 cable & Software


 

 
       The Center 342 is a Humidity and Temperature Datalogger. The Center 342 has been designed for data collection but also incorporates an LCD to show the operator the recorded data. The 342 features a real time clock so that the events are captured with a real time stamp. The memory can store up to 32,000 records which can produce high resolution test results.
 
  • LCD With BackLight
  • Battery Status Display
  • Memory Status Display
  • Shipped with Wall Hanging Tag
  • 32,000 Records Datalogger
  • "SlimCom" RS232 Interface

       สามาถเก็บข้อมูลในการวัดได้ถึง 64,000 ข้อมูล
      
สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟแวร์ Interface RS-232
 
     
สามารถกำหนดเวลาบันทึกข้อมูลได้

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น CENTER-342

     พร้อมซอฟแวร์  ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องและ Down Load ค่าที่บันทึก อุณหภูมิ ได้จากเครื่อง CENTER-342 มาที่คอมพิวเตอร์ผ่านสาย RS-232 เพื่อแสดงกราฟและผลการวัด อุณหภูมิและความชื้น โดย Software ให้ผู้ใช้กำหนดจากคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น เวลาเริ่มต้น กำหนดหน่วย อุณหภูมิและความชื้น อัตราการเก็บข้อมูล การแสดงกราฟสามารถใช้งานได้ง่าย เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Excel file

Specifications

Range

     -30 to 50 °C, 22 to 158 C (Temp)
      5 to 98% (RH)

Resolution

      0.1 °C, 0.1 F  (Temp)
      0.1% (RH)

Accuracy

     ±0.7 °C(Temp)
     ± 3% (RH)

Memory

     64000 samples

Display      LCD
PC      Software, RS232 port

Power supply

    2 x 1.5 V AAA Batteries

Dimension

   Recorder : 92x55x22 mm
   Wall Hanger : 106.5x59x25 mm

       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

14,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       
       
       
       

 

 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เ

 

ครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์