ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ ด้วยโพรบและแสงอินฟราเรด
     (Waterproof Dual Temperature Infrared/Thermocouple Thermometer)

รหัสสินค้า : Code

   IRT-9306 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temperature/IR

 CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

11,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL THERMOCOUPLE & INFRARED THERMOMETER TAYLOR 9306

         
The Taylor 9306 Waterproof Dual Temperature Infrared/Thermocouple Thermometer
 is part of Taylor's Five-Star Commercial line of kitchen products, which are designed for accuracy, readability, and reliability.
          The 9306 combines two types of thermometers in a single compact instrument. One is a non-contact infrared thermometer, and the other is a rapid-response thermocouple probe thermometer that folds out for use. You can use only one thermometer mode at a time, but you can change the mode whenever you want.
          This high-quality, professional-grade thermometer is designed for commercial use (such as food service applications), and you'll find it ideal for home use as well.
                

Additional Information :

         The 9306 has a useful HACCP Check feature that indicates critical food temperature zones. HAACP stands for Hazard Analysis and Critical Control Point, and the USDA's HACCP laboratory testing programs help ensure the safety of our meat, poultry, and egg products supply. The HACCP Check feature consists of icons and LEDs plus an HACCP temperature zone reference table. A lighted green LED above the snowflake icon indicates a safe cool or frozen condition below 40°F or 4°C. A lighted green LED above the steaming cup icon indicates a safe holding temperature above 140°F or 60°C. A lighted red LED above the slashed circle and fork icon indicates that the temperature is within the HACCP danger zone of 40°F to 140°F or 4°C to 60°C. Under certain conditions, the 9306 displays visual diagnostic messages. If a temperature being measured is outside of the range of the 9306, the display indicates either Hi or Lo. If the ambient temperature is rapidly changing or is outside of the 9306's operating range, or if other error conditions occur, error (Er) messages appear in the display. The instructions explain what to do in case of an error message. The 9306 also displays one of three icons that indicate the battery condition. Battery OK (measurements are possible), Battery Low (measurements are possible), or Battery Exhausted (measurements are not possible). Although the 9306 is designed primarily for cooking and food service applications, it is certainly not limited to these uses. An infrared thermometer such as the one in the 9306 is great for hard-to-reach and inaccessible locations, so long as temperatures in those locations are within its measuring range. In addition to operating instructions and the preinstalled AAA batteries, the Taylor 9306 Waterproof Dual Temperature Infrared/Thermocouple Thermometer comes with a padded vinyl carrying case for transportation and storage.

FEATURES
:

 • Select between Celsius and Fahrenheit
 • HACCP check
 • Max/Min functions
 • Low bat Indicator
 • Probe and Infrared measurement
 • Time scan lock
 • Robust casing
 • Large, clear LCD
 • Auto power off
   
    SPECIFICATIONS :

Thermocouple Probe Measurement :
  • Temperature display: 4-digit LCD
  • Thermocouple: K type, grounded
  • Measuring range: -67°F to +626 °F ( -55°C to +330°C)
  • Operating range: +32°F to +122 °F ( 0°C to +50°C)
  • Accuracy:
   Below +23°F (-5°C ): +/-2°F (+/-1°C)
   At +23°F to +149°F (-5°C to +65°C): +/-2°F (+/-1°C)
   Above +149°F (+65°C): +/-1 of reading
  • Resolution: 0.5°F (0.2°C)

 Infrared Thermometer :   

 • Temperature display: 4-digit LCD
 • Measuring range: -67°F to +482 °F ( -55°C to +250°C)
 • Operating range: +32°F to +122 °F ( 0°C to +50°C)
 • Accuracy:
  At -27°F to +32°F (-33°C to 0°C): +/-2°F +/-0.1° (+/-1°C +/-0.1°)
  At +32°F to +149°F (0°C to +65°C): +/-2°F (+/-1°C)
  At +149°F to +482°F (+65°C to +250°C): +/-1.5% of reading
 • Resolution: 0.5°F (0.2°C)
 • Infrared scan:
  Distance to spot (D/S) ratio: 2.5 to 1
 • Emissivity: factory-set to 0.95, user-adjustable from 0.10 to 1.00 in increments of 0.01
 • Wavelength: 8um to 14um

General :

 • Length with probe folded in: 6-1/4 inches (159 mm)
 • Length with probe extended: 10-7/8 inches (276 mm)
 • Probe length: 4-7/16 inches (113 mm)
 • Width: 1-1/2 inches (38 mm)
 • Thickness: 7/8 inch (22 mm)
 • Weight with batteries: 3.5 ounces (98 grams)Power requirements: two AAA (1.5V) batteries, alkaline recommended
 • Battery life: 40 hours typical, minimum 30 hours of continuous use
 • Auto power-off (in normal operation): after 15 seconds

 

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  กระเป๋าใส่เครื่องมือ
3.  แบตเตอรี่ขนาด 1.5 AA 2 ก้อน
4.  คู่มือการใช้เครื่อง
 
   
    เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้โพรบและแสงอินฟราเรด TAYLOR 9306 :

       เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้โพรบวัดและใช้แสงอินฟราเรด
       วัดได้แม่นยำสูง
       แสดงค่าได้อย่างรวดเร็ว มาตรฐานสูง
      
ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด
       สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C, F ได้
      
มีเตือนแบตเตอรี่อ่อน
      
ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
      
ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5 V  AA หาซื้อได้ทั่วไป

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer