ประเภทผลิตภัณฑ์ >Sonar System Meter/Portable Sonar System/เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องโซน่าร์ เครื่องหาต่ำแห่งฝูงปลา

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความลึกของน้ำ หาฝูงปลา
      (Portable Fish Finder Sonar Alarm Temp/Humid Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

    SNM-FF-100

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Depth/Fish

CE

1 ปี

 
 
  Sonar System Meter  Portable Sonar System  เครื่องวัดความลึกของน้ำ เครื่องโซน่าร์ เครื่องหาต่ำแห่งฝูงปลา
 
 
 
 

 

 
       Say farewell to frustrating days spent waiting for a bite and locate those elusive fish instantly with this handheld and totally portable fish finder.

        This is the latest version of the fish finder and it packs in even more handy features than its predecessor.

        Choose whether you want to view the massive depth read-out of 328 feet (100 meters) in meters or feet at the push of a button then, throw out the sonar for an instant reading of the fish below. Unlike some fish finders you can scan a large area in just a few minutes and not just the water directly beneath the unit. When a fish is detected the fish icon appears on the screen.

         This is a great all-rounder – use for river, lake and sea fishing – it even works below ice!

         Your portable fish finder also comes with a mount adapter so that you can attach the sonar sensor to the hull of your boat or to a pole allowing you to easily position it in the water and perform wide 45 degree scans.

       All the information you need is displayed on the large backlit LCD screen:
 • Water depth
 • Fish depth
 • Fish location
 • Weed detector
 • Contour of river or sea bed
 • Sensitivity
 • Battery strength
 • Back light on/off indicator
 • Fish alarm on/off indicator
 • Battery save on/off indicator
 • Temperature
 • Humidity

Great Benefits:

 • Audio Fish Alarm alerts you when fish have been found
 • 328 foot (100 meter) scan depth!
 • Use for river, lake and sea fishing
 • Works below ice
 • Attach to the hull of your boat or to a pole for easy positioning
 • Backlit LCD for clear reading even when fishing at night or in overcast weather
 • Change measurement units - read in feet or meters
 • 5 selectable settings enable you to enhance the sensitivity in dirtier or deeper water
 • Save mode saves battery when you are using the finder for a long time or in particularly quiet waters
 • Sturdy, water-resistant design
 • Compact portable unit will fit easily into your pocket or tackle box
 • Spend more time catching those pesky fish rather than trying to find them!
 •  Increase the size of your catch!

Your fish finder comes with the following:

 • Fish Finder unit
 • Round transducer with 25 foot cable
 • Transducer adapter
 • Bolt and wing nut
 • Neck strap
 • Instructions

 Specifications

 • Display: TN/Anti-UV LCD
 • Back light: green LED
 • Powered by: X4 AAA batteries (sorry, not included)
 • Measurement Units: feet or meters
 • Sensor Beam Angle: 45 degrees
 • Depth Range Maximum: 328 feet (100 meters)
 • Depth Range Minimum: 1.3 feet (0.4 meters)
 • Operating Temperature: -4 ºF to 158 ºF (-20 ºC to 70 ºC)
 • Unit dimensions: 7 x 13 x 3cm or 2.7 x 5.2 x 1"

 

       
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม