ประเภทผลิตภัณฑ์ >Skin Moisture Meter/เครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องวัดความชื้นผิว

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องมือวัดความชื้นผิว ระบบดิจิตอล
    (Digital Moisture Monitor For Skin)

รหัสสินค้า : Code

   SKM-SK-III Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Skin Moisture

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL MOISTURE MONITOR OR SKIN RANGE : 0 - 99.9%

     
Digital Moisture Monitor for Skin.  As especially designed precision instrument, this product utilizes the latest Bioelectric
Impedance Analysis (BIA) technology.  With a non-destructive measuring approach, it is the best assistant for your skin care


FEATURES :
  • Monitoring skin moisture
  • Measurering range : 0 - 99.9%
  • LCD Display
  • Bioelectric Impedance Analysis Technology (BIA)
  • Zero reset
   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Display :
Dimension :
Weight :
Power :

  0 - 99.9% 
  LCD

 131 x 27 x 24 mm( H x W x D)
 40 g
 2 x AAA batteries

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  แบตเตอรี่ขนาด
AAA 2 ก้อน
3. 
คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความชื้นผิว SK-III :

เครื่องวัดความชื้นผิวหน้าและผิวหนัง ระบบดิจิตอล ช่วงวัด 0- 99.9% แสดงผลทางจอภาพ  หัววัดมีพื้นที่กว้าง ครอบคุมพื้นที่การวัดได้มากเหมาะสำหรับพกพา ใช้แบตเตอรี่ขนาด  AAA 2 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer