ประเภทผลิตภัณฑ์ >Skin Moisture Meter/เครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องวัดความชื้นผิว

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องมือวัดความชื้นผิว ระบบดิจิตอล
    (Digital Moisture Monitor For Skin)

รหัสสินค้า : Code

   SKM-BIA-099 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Skin Moisture

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
   
DIGITAL SKIN MOISTURE TESTER : BIA-099
     
        The New Digital Skin Moisture Meter is the right tool for measuring humidity in your skin. This instrument utilizes the latest Bioelectric Impedance Analysis (BIA) technology, a nondestructive measuring approach in providing accurate reading to help you monitor your skin hydration to maintain a young and healthy looking skin.
 
         Its so easy to use, just turn it on, touch the probe on your skin and see the skin condition with real figure on its easy-to-read LCD display. This analyzer lets you know how good or how bad your skin condition is. This is so compact that you can even place it in your packet. It is battery operated, so you will be able to use it anytime and anywhere. 

FEATURES :

    - Highly sensitive probe  
    - Uses the world-leading Bio-Sensor technology   
    - One touch operation, easy to use   
    - Powered by 2 regular AAA batteries ( not included )
    - Comes with Moisture Reference Guide for all seasons    
    - Good for home, traveling, beauty salon and professional skin hospital  
  
   
    SPECIFICATIONS :
 
 - Moisture range: 0~99.9%
 - Weight: 48g    
 - Operating Environment:  
 -Temperature: 5~40°C    
 - Relative Humidity : <70%    
 - Size: 146 x 35 x 24mm 

 

 

Specifications

Range :
Display :
Dimension :
Weight :
Power :

  0 - 99.9% 
  LCD

 146 x 35 x 24 mm( H x W x D)
 48 g
 2 x AAA batteries

 

Moisture Reference Guide :
    Spring / Autumn (Fall)
    Zone                         Normal Humidity Range
    Forehead                         35~55%
    Contour of your Eyes       45~55%
    Cheeks                             35~55%
    Palms of Hands                45~65%
    Arms                                 40~50%
    Hands                               35~55%     
    Summer
    Zone                       Normal Humidity Range
    Forehead                         40~60%
    Contour of your Eyes       50~60%
    Cheeks                             40~60%
    Palms of Hands                50~65%
    Arms                                 45~55%
    Hands                               40~60%
    Winter
    Zone                         Normal Humidity Range
    Forehead                         30~50%
    Contour of your Eyes       40~50%
    Cheeks                             30~50%
    Palms of Hands                40~55%    
    Arms                                 35~45%     
    Hands                               30~50%
 
   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  แบตเตอรี่ขนาด
AAA 2 ก้อน
3. 
คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความชื้นผิว BIA-099 :

เครื่องวัดความชื้นผิวหน้าและผิวหนัง ระบบดิจิตอล ช่วงวัด 0- 99.9% แสดงผลทางจอภาพ  หัววัดมีพื้นที่กว้าง ครอบคุมพื้นที่การวัดได้มากเหมาะสำหรับพกพา ใช้แบตเตอรี่ขนาด  AAA 2 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer