ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเค็ม
    (Electrinic Salt Index Meter)

รหัสสินค้า : Code

   PSM-SIT-2 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/Salt

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
ELECTRONIC SALINITY-SALT INDEX TESTER : SIT-2

        
 Too much salt in human's diet will easily lead hypertension. Researches show over 10 grams of salt in human's daily diet has higher chances of causing hypertension. Human body should aim at taking less than 10 grams of salt daily. The salt analyzer uses conductivity test to measure the salt concentration in liquid food. Thus, the salt content can be derived to control the daily intake of salt and maintain health. 

        The equipment features in touch pad control, seven red LED indicators, green LED power indicator, easy operation and simple use. It is good for your health care.

FEATURES :


-
 Simple Mini portable design, easy to carry and operate.
- 
Uses conductivity test to measure the salt concentration in liquid food
- 
Put the probe under the liquid surface by at least 2cm, the result will appear
- 
7 red LED for indicating salt concentrations: 0.3%~0.6% (moderate); 0.8%~1.0% (thick); 1.3%~2.0% (very thick) 
- 
One green LED power indication.
- 
On push button: press the button to power on,then it is ready for measurement
- 
When the measurement is completed, please use neutral detergent to clean the probe to avoid rusting
- Press the ON button, then it is ready for measurement.


SPECIFICATIONS :

- 
Range of temperature apply: 60°C~80°C
- 
Formula: Salt content=Total quality & quantity x concentration
- 
Powered By: 4 x LR44 button batteries (NOT Included)
- 
Load current: Max 20mA (all LED on)
- 
Size: approx. 21.5cm x 2.5cm x 1.6cm.
- 
Net Weight: 30g
   
   
 Operating Range  0.3 to 2.0%
 Power Requirements  LR44 of LR1154 Button Battery x 4 pcs
 Battery life  About 3 month based on 3  times use per day
 Dimension / 
 Weight
 Meter : 8.5"(L) x 1"(W) x 0.5"(H)
 63 g
   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2
แบตเตอรี่ 4 x LR44
3.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความเค็ม ระบบอีเล็คทรอนิค PSM-SIT-2

เครื่องวัดความเค็ม ระบบอีเล็คทรอนิค มีความแม่นยำ พร้อมอุปกรณ์
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer