ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัความเค็ม-ความหวาน ระบบดิจิตอล
     (Digital Brix & Salinity Refractometer)

รหัสสินค้า : Code

   PSM-300035 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/Brix/Temp

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

38,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     LABORATORY DIGITAL REFRACTOMETERS

       Measure concentrations in brix, salinity, refractive index and clinical parameters with full scale accuracy of 0.1% using CCD scanner (= linear scanned array imaging) technology. Reads samples as small as 0.4 ml. Measurement results, unit of measure and sample temperature are all displayed on the large LCD and visual alarms are indicated by a red LED. The sophisticated microprocessor provides automatic calibration, automatic temperature compensation and automatic shutoff (after 3 minutes).

      A sturdy water resistant case protects the electronics from wet environments and makes for easy clean ups. All models feature one button calibration to distilled water and indicate when the battery should be replaced
(5000 readings).

       Comes ready to use with a 9V battery, distilled water, transfer-pipette, instructions and a protective case. Weight: 18 oz (500 g).

FEATURES :

-
Measure : Salinity/Brix/Temperture
-
Fast accurate measurement
-
Digital display LCD
-
Compact, lightweight tester
-
Zero Calibration

SPECIFICATIONS :

-
Measuring Range:  Salinity : 0 - 28% Sodium Chloride,  0 - 280 ppt
                              Brix : 0 -60%
                              Temp : 0 -40 C

- Accuracy : ±0.1%,  ±1 ppt
- Resolution :  0.1%, 1 ppt
- Auto Power Off
- Dimension:
180 x 100 x 65 mm

   
   


SPECIFICATIONS :

Specifications

Range : Salinity

Brix
Temperature

Resolution : Salinity
Accuracy :
Resolution : Brix
Accuracy :
Resolution : Temp

Size :
Weight (W/bat) :

  0 - 28%
  0 - 280 ppt
  0 - 60 %
  0 - 40 C

  0.1%, 1 ppt,

  ±0.1%, ±1 ppt
  0.1%
  ±0.1%
  0.1 C, 1 C

  180 x 100 x 65 mm
  500 g
 

 

   
    Item included :
1.  เครื่องวัด 300035
 2. 
Dropper 1 อัน
 3.  น้ำกลั่นคาลิเบรท 1 ขวด
 4. 
แบตเตอรี่ 1 ก้อน

 5.  กระเป๋าใส่เครื่องมือ
 6.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเค็ม ระบบดิจิตเอล 300035 :

-ครื่องวัดความเค็ม ความหวาน และอุณหภูมิ 
-ช่วงวัด : Salinity : 0 - 28% Sodium Chloride,  0 - 280 ppt
             Brix : 0 -60%
             Temp : 0 -40 C

-หน้าจอแสดงผล เป็นตัวเลขชัดเจน
-ปุ่มกดแบบสัมผัส  อ่านค่าได้รวดเร็ว
-ควบคุมด้วยไมโครโปรเซเซอร์
-ชดเชยค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ .
-บอกสภาพแบตเตอรี่  'LO BAT'.
-ได้รับเครื่องหมาย 'EM' & 'CE' mark
-แบตเตอรี่ขนาด
1 x 9V
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer