ประเภทผลิตภัณฑ์ > Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
 
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัมุม เครื่องวัดองศา บรรทัดเหล็ก แบบดิจิตอล
     (2 in 1 Digital Angle Finder with Stainless Steel Ruler)

รหัสสินค้า : Code

   AGM-SSD-Ruler-12 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Angle/Ruler

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL ANGLE -STAINLESS STEEL RULER

FEATURES :        

          This Stainless Steel 2-in-1 ruler and digital angle finder with moving blade can calculate internal and external angles and measures length quickly and accurately. A convenient stable locking function can lock the measurement at any angle or position to transfer angle measurements.

          The angle rule can rotate a full 360° without restriction and instantly measure angles accurately to within 0.3°, so even obtuse angles can be calculated if required. , making it useful for layout work, machine set-up (table-saw blades, jointer fence etc) and trim installation. The flat and straight edges of the meter are perfect for marking accurate lines with a marker or pencil. It could be well used into various fields besides of Angle ruler, Straight ruler and Square Ruler and simple to mark points along two edges of a board as well, or material simultaneously - especially useful for marking out mortise and tenon joints, stopped dadoes or any other cuts involving dual measurement on two 90° edges. The ruler's length is up to 600mm(60cm) with scales etched into the faces of the ruler and painted, rather than just surface painted to ensure they don't rub or scratch off easily, ensuring longevity in scale reading.

          No more guessing the inside or outside corner angles on walls when installing crown, chair rail or base moldings. This gauge will allow you to cut mitered joints correctly the first time. Use to set the miter or bevel angle on virtually any tool.

          A simple but effective device for measuring, marking and finding angles quickly and easily and more accurate with the 2-in-1 ruler and digital angle finder today! With CE, RoHS and PAHs standard.

 • Measure angle and length (metric and imperial scale)
 • Quick 360° Digital Angle Gauge
 • Easy to measure all kinds of angle and draw lines
 • Well used into various fields Angle Ruler, Straight Ruler and Square Ruler
 • Ruler made of stainless steel for durability and rust protection for years of use
 • Up to 600mm ruler measurement range
 • Digital display measures 1" wide by 1/2" high
 • Scaled at 1/32" imperial intervals on one side and 1mm metric on the other
 • High resolution of 0.1° and easily transfer miter angles with no calculations
 • Zero Setting function
 • Automatically shut off function in 6 min
 • Long Battery Life (more than 5000 hours in continuous use)
 • Stable locking function, lock measurement at any angle
 • Clear display with compact design
 • Useful to applications such as automobile, tools, constructions, boating, woodworking and machining

 •  

     
      APPLICATIONS :
  • Best tool for table saw, miter saw and power hand saw to cut the wood at all angles, making the work more safe and convenient
  • Ensure the accuracy of cutting equipment and other tools
  • Create straight edges when assembling furniture
  • Create perfectly fitting mitered wood joints
  • Guarantee correctly built wood and metalwork projects
  • Make sure wallpaper and cornices are level when decorating
  • Mark and cut paving and decorating tiles to fit awkward shapes
  • Easy to measure all kinds of angles, drawing lines, accessory of power tools, checking existing angles and transfer these to other pieces for cutting
  • Useful for measuring, marking, and setting angles and can be used in the same way on a jointer or drill press as well


  SPECIFICATIONS :

 • Standard: CE, RoHS, PAHs
 • Measuring Range: 0~999.9° (More than 999.9° incorrect display)
 • Accuracy: ±0.3°
 • Resolution: 0.1°
 • Ruler measurement range: 300mm (12 inches) each arm/blade
 • Working Temperature: 0~50°C (32~122°F)
 • Working Humidity: ≤85% R.H.
 • Working Current: ≤50µA (More than 5000 hours in continuous use)
 • Power: 1 x CR2032 3V Lithium Battery (Included)
 • Dimension: 600 x 35 x 20mm
 • Weight: about 226g
 •  

     
      Item included :

  1.
   เครื่องวัดมุมรุ่น Stainless Steel Ruler 12"/บรรทัด
  2.  แบตเตอรี่ 1 ก้อน (CR2032)
  3.  วิธีการใช้เครื่อง (แสดงไว้ด้านหลังแพคเกจ)
   
     
      เครื่องวัดมุม SSD-Ruler-12 :

  เครื่องวัดมุม วัดระดับ วัดองศา ระบบดิจิตอล ช่วงวัด 0 - 999.9 องศา  ความละเอียดสูง  0.1 องศา  ความแม่นยำ ±0.3 องศา มีฟังก์ชั่นปรับค่าศูนย์ ปิดเครื่องอัตโนมัติ ความยาวบรรทัด รวม 24 นิ้ว  ใช้แบตเตอรี่ขนาด  3V CR2032 จำนวน 1 ก้อน
   
     
           
   
       
       
   
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
  เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer