ประเภทผลิตภัณฑ์ >Recorder/Telephone Recorder/เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ เครื่องบันทึกโทรศัพท์

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
    (Telephone Recorder with Caller ID)

รหัสสินค้า : Code

   TRD-T-910 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Voice recorder

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
TELEPHONE RECORDER WITH CALLER ID T-910

FEATURES :
 • 12 Digit extra large LCD Display showing phone no, date, clock, and indicator
 • 40 incoming call memories, 10 outgoing memories
 • 5 set LCD contrast adjustment
 • Local area cord setting
 • Automatic High Secrecy Telephone Conversation Recording
 • Standard C-60 Cassette
 • Tape Auto Stop When Telephone Hang Up
 • 2-Way Recording
 • Volume Control When Monitoring
 • 2-Speed Selection
 • Both AC And DC Power Operation
 • Extention Jack For Connecting Telephone Set
   
    Item included :

1.  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ T-910
2.  ม้วนเทปเปล่า C-60   1 ม้วน
3.  อะแด็ปเตอร์ 1  ตัว
4.  สายพ่วงโทรศัพท์ 1 เส้น
5.  คู่มือการใช้เครื่อง ภาษาไทย-อังกฤษ
 
   
    เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ T-910 :

 เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์อัตโนมัติ แสดงหมายเลขเรียกเข้า สามารถบันทึกได้กับโทรศัพท์เครื่องเดียว หรือหลายเครื่องพร้อมกันโดยผ่านตู้สาขา PABX
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer