ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบไร้สาย
    (Wireless Rain Gauge with Indoor/OutdoorTemperature)

รหัสสินค้า : Code

   RGM-0531-124WM Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall/Temp

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
MS WIRELESS RAIN GAUGE WITH INDOOR/OUTDOOR TEMPERATURE
 

           The Wireless Rain Gauge with Indoor/Outdoor Temperature is designed for everyday use, the weather station will prove to be an asset of great value for your personal use in the home or office.

FEATURES

 • Wireless transmission range up to 300-feet(100M) for rain & Temperature  
 • 433.9MHz wireless reception
 • Total rainfall, 1 hr, 24 hr, week and month can be set
 • Measuring range for temperature: -40o C to +65o C)
 • Wall mountable & stand on the desk
 • Low battery indicator
 • Black main unit, white rain collector/sensor
 • Digital base unit displays daily and cumulative rainfall amounts, indoor and outdoor temperature
 • Indoor/Outdoor temperature displayed in either Fahrenheit or Celsius mode.
 • Rain collector diameter is 4.5 inches.
 • Temperature sensing cycle approximately every 48 seconds.
 • Records and saves cumulative and daily rainfall totals for up to 1 month.
 • Reset feature monitors total rainfall over any time period since last reset
 • Wireless rain cup automatically empties
 • Alarm sounds when rainfall exceeds selected amount
 • Rainfall amounts measurable in inches or millimeters.
 • Base unit powered by 2 AA batteries.
 • Rain collector & Sensor powered by 2 AAA batteries.
 • Includes Wireless Temperature Sensor
 • Actual size: 120 x80x25 mm
 • 1 year manufacturer warranty.

     -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย
  
   -คลื่นความถี่ : 433.9 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น : สำหรับน้ำฝน 300 ฟุต(100 เมตร)
                               สำหรับอุณหภูมิ 300 ฟุต (100 เมตร)
     -ช่วงวัด ปริมาณน้ำฝน สามารถตั้งเป็น 1 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง/สัปดาห์/เดือน ได้,
 ค่าสะสมน้ำฝนรวมจะบันทึกตั้งแต่เริ่ม Reset เครื่อง
                อุณหภูมิ
:  -40 °C ถึง +65 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้ แสดงค่าทั้ง Indoor และ Outdoor
    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
: 4.50 นิ้ว และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: ทุก ๆ 48 วินาที
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 30 วัน
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
2 x AAA และ 2
x AA

 

   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Rainfall Range  :
Temperature Range  :
RF Transmission Frequency :
RF Transmission Range :
Transmission cycle :
Power :

 1 hr, 24hrs, 1 week, 1 month/ and Total since last reset 
 
23o F to 122o F (-5o C to +50o C)
  433.9 MHz

 
100 meters.
  Around 48 seconds
 
Main unit  2 x AA batteries,
  Rain Collector & Temp 2 x AA batteries
 

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดแสดงผล
2.  เซ็นเซอร์วัดน้ำฝนพร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก
3.  สกรู 2 อัน
4.  คู่มือการใช้เครื่อง
5.  แบตเตอรี่ขนาด 1.5
V AAA 2 ก้อน และ ขนาด 1.5V AA 2 ก้อน

 
   
    เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแบบไร้สาย 0531-124WM :

 -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย โดยเซ็นเซอร์วัดติดตั้งนอกอาคาร และเครื่องแสดงผลอยู่ในอาคาร
  
   -คลื่นความถี่ : 433.9 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น :  300 ฟุต(100 เมตร)
     -ช่วงวัด ปริมาณน้ำฝน สามารถตั้งเป็น 1 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง/สัปดาห์/เดือน ได้,
 ค่าสะสมน้ำฝนรวมจะบันทึกตั้งแต่เริ่ม Reset เครื่อง
                อุณหภูมิ
:  -40 °C ถึง +65 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้ แสดงค่าทั้ง Indoor และ Outdoor

    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
: 4.5 นิ้ว และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: ทุกๆ 48  วินาที
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 30 วัน
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
2 x AAA และ 2 x AA

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer