ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบไร้สาย
    (La Crosse Wireless Rain Gauge with Indoor/OutdoorTemperature)

รหัสสินค้า : Code

   RGM-LC-724 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall/Temp

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,400.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
         
     
LA CROSSE WIRELESS RAIN GAUGE WITH INDOOR/OUTDOOR TEMPERATURE

          

          La Crosse Technology®, the world leader in atomic time and weather instruments, introduces a Wireless Rain Station featuring a self-emptying rain bucket, outdoor temperature and customizable rain alerts. Records rain history up to 365 days.

FEATURES

 • Self-emptying rain bucket - empties via internal tilting cups
 • Rain fall amount : in/mm
 • Animated cylinder graph corresponds with rain readings
 • Time alarm with snooze
 • Rainfall daily history views Time/Date/Day (up to 365 days)
 • Rainfall readings: Current, 1hr, 24hr, 7 Days, Last month, and Total since initial setup
 • IN/OUT temperature (°F/°C)
 • Programmable rain alert (HI/OFF)
 • 12/24 manual set time and alarm
 • Calendar: day/month/date
 • Sensor signal strength icon
 • Low battery indicator

     -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย
  
   -คลื่นความถี่ : 915 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น : สำหรับน้ำฝน 300 ฟุต(91 เมตร)
                               สำหรับอุณหภูมิ 300 ฟุต (91 เมตร)
     -ช่วงวัด น้ำฝนรวม 
: 0 นิ้ว ถึง  99.99 นิ้ว (0-999.9 มม.)
            
    อุณหภูมิ :  -40 °C ถึง 70 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้
    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
:
152 x 130 x 107mm และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: น้ำฝน ทุกๆ 1 ชม. 1 วัน และ 7 วัน
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 365 วัน
    -มีปฎิทิน แสดงวัน วันที่ เดือนและปี
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
2 x AA และ 2
x AA

 

   
    SPECIFICATIONS :

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดแสดงผล
2.  เซ็นเซอร์วัดน้ำฝนพร้อมถังกักน้ำฝน
3.  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมคลิ๊ปขาตั้ง
4.  คู่มือการใช้เครื่อง
5.  แบตเตอรี่ขนาด 6
x AA

 
   
    เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแบบไร้สาย LC-724 :

 -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย โดยเซ็นเซอร์วัดติตั้งนอกอาคาร และเครื่องแสดงผลอยู่ในอาคาร
  
   -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย
  
   -คลื่นความถี่ : 915 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น : สำหรับน้ำฝน 300 ฟุต(91 เมตร)
                               สำหรับอุณหภูมิ 300 ฟุต (91 เมตร)
     -ช่วงวัด น้ำฝนรวม 
: 0 นิ้ว ถึง  99.99 นิ้ว (0-999.9 มม.)
            
    อุณหภูมิ :  -40 °C ถึง 70 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้
    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
:
152 x 130 x 107mm และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: น้ำฝน ทุกๆ 1 ชม. 1 วัน และ 7 วัน
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 365 วัน
    -มีปฎิทิน แสดงวัน วันที่ เดือนและปี
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
6 x AA

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer