ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน
    (Rain Gauge Outdoor)

รหัสสินค้า : Code

   RGM-RG-254 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall

CE/US

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,200.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
RAIN GAUGE RECOMMENDED BY US WEATHER BUREAU
 

         Are you serious about recording the amount of precipitation in your area?

        This is the rain gauge that the United States Weather Bureau recommends and usages for Professional record keeping which they supply with their weather watcher kits used around the world.  It is manufactured to the Weather Bureau specifications and is extremely easy to read and is accurate to the nearest 1/100th of an inch.

        Here is What You Will Get

FEATURES

  • Rain Gauge including Funnel and Measuring Tube (measuring tube is in metric)
  • Heavy Duty Post Mounting Bracket and Hardware
  • Instructions for Use and Care
  • Daily Precipitaion Log
  • Rain Gauge and Mount is made of Heavy Clear Butyrate Plastic that is Resistent to Sun Damage
  • Dimensions are: Colector Diameter = 10.50 cm, Height = 30 cm
  • Rain Gauge will measure a full 30 cm of precipitation
  • The inner measuring tube has a capacity of measuring 2 full mm of precipitation with a very easy-to-read 254 mm graduations
  • Any rainfall that exceeds 25.4 mm will flow into the outer cylinder
  • To measure sleet or snow just remove the top funnel and let it collect - empty the collected sleet or snow, after it melts, into the inner measuring tube to measure the water content of the sleet or snow.

      เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สำหรับติดตั้งนอกอาคาร  
  
- วัดระดับน้ำฝนสูง 30 . และปริมาณน้ำฝนรวม 254 มม.
   - มาตรฐาน
US Weather Bereau

   - วัดปริมาณเป็น มม.
สูงสุด 254 มิลลิเมตร
   - ขนาด : สูง 35.50 ซม, เส่นผ่าศูนย์กลาง  10.50 ซม.
   - พร้อมแป้นยึดใหญ่ ยึดติดได้แน่น
   - ทนทานต่อแดด-ฝน

   - ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา


 

   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Rainfall Range  :
Power :
Dimension :

 Total 0 to 254 mm
  No need
  30 x 10.5 x 0.5 cm

 

     

   
    Item included :

1.  หลอดกักเก็บน้ำฝนใหญ่
2.  หลอดเล็กอ่านค่า
3.  แผ่นล็อกเสา
4.  ตะปูควง 3 อัน
5.  กรวยรับน้ำฝน

 
   
    เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน RG-254 :

 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำฝน ชนิดติดตั้งนอกอาคาร ทำด้วยอะครีลิค หนาและใส มีความคงทนต่อแดดและฝน ติดตั้งได้ง่าย เพียงหาเสาไม้
 ขนาด ประมาณ 5 นิ้ว สูง 1 เมตร ก็ติดตั้งได้แล้ว ไม่มีค่าบำรุงรักษา ไม้ต้องใช้แบเตอรี่

  
   -ช่วงวัด 0 - 254 มม
   
 -มีหลอดวัดระดับบอกหน่วยเป็น มม.
     -ขนาด สูง 35.50 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.50 ซม

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer