ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบไร้สาย
    (Oregon Scientific Wireless Rain Gauge with Indoor/OutdoorTemperature)

รหัสสินค้า : Code

   RGM-RG100-10 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall/Temp

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
OREGON SCIENTIFIC WIRELESS RAIN GAUGE WITH INDOOR/OUTDOOR TEMPERATURE
 

           The Oregon Scientific Rain Gauge with Indoor/Outdoor Temperature is an innovative wireless instrument that includes a handy self-emptying rain bucket! Featuring a stylish digital base unit with easy set-up (no wires or cables), this affordable rain gauge provides cumulative and daily precipitation rain totals for up to ten days. This special long-range capability means you can place the rain collector up to 300 feet(100M.) away from the base unit (unobstructed).

           The easy-to-read LCD base unit displays daily and cumulative rainfall amounts, indoor temperature and also has a digital clock. The Long Range Rain Gauge allows you to stay informed about rainfall amounts from the comfort of your home or office! No more trudging outside in the rain to empty your rain collector

FEATURES

 • Wireless transmission range up to 300-feet(100M) for rain gauge and 100 feet(30M) for thermometer  
 • 433MHz wireless reception
 • Total rainfall with date stamp
 • Measuring range for total rainfall: 0" to 999.99" (0-25,400 mm)
 • Measuring range for current rainfall: 0" to 99.99" (0-2,540 mm)
 • Measuring range for temperature: 23o F to 122o F (-5o C to +50o C)
 • Wall mountable
 • Low battery indicator
 • Black main unit, white rain collector/sensor
 • Digital base unit displays daily and cumulative rainfall amounts, indoor and outdoor temperature
 • Indoor/Outdoor temperature displayed in either Fahrenheit or Celsius mode.
 • Rain collector diameter is 5.51 inches.
 • Temperature sensing cycle approximately every 30 seconds.
 • Records and saves cumulative and daily rainfall totals for up to 10 days.
 • Reset feature monitors total rainfall over any time period since last reset
 • Wireless rain cup automatically empties
 • Alarm sounds when rainfall exceeds selected amount
 • Rainfall amounts measurable in inches or centimeters.
 • Base unit powered by 2 AA batteries.
 • Rain collector powered by 2 AA batteries.
 • Sensor powered by 2 AAA batteries.
 • Includes Wireless Temperature Sensor
 • Actual size: 5.25" x 3.5" x 1.5"
 • 1 year manufacturer warranty.

     -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย
  
   -คลื่นความถี่ : 433 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น : สำหรับน้ำฝน 300 ฟุต(100 เมตร)
                               สำหรับอุณหภูมิ 100 ฟุต (30 เมตร)
     -ช่วงวัด น้ำฝนรวม 
: 0 นิ้ว ถึง  999.99 นิ้ว (0-25400 มม.)
              น้ำฝนปัจจุบัน
: 0 นิ้ว ถึง 99.99 นิ้ว (0-2540 มม.)
              อุณหภูมิ
:  -5 °C ถึง 50 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้
    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
: 5.51 นิ้ว และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: น้ำฝน ทุกๆ 94 วินาที, อุณหภูมิ ทุก ๆ 78 วินาที
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 10 วัน
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
2 x AAA และ 2
x AA

 

   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Rainfall Range  :

Temperature Range  :
RF Transmission Frequency :
RF Transmission Range :

Temperature sensing cycle :
Rainfall sensing cycle :

Power :

 Total 0" to 999.99" (0-25,400 mm)
  Daily
0" to 99.99" (0-2,540 mm)
 
23o F to 122o F (-5o C to +50o C)
  433 MHz

 
Rain gauge 328 feet(100 m)
  Remote Thermo sensor 98 feet (30 m)
  Around 78 seconds
  Around 97 seconds

  2 x AA, 2 x AA, 2 x AAA batteries

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดแสดงผล
2.  เซ็นเซอร์วัดน้ำฝนพร้อมถังกักน้ำฝน
3.  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมคลิ๊ปขาตั้ง
4.  ตะแกรงกรอง 1 อัน
5.  แหวนติดตั้ง 6 อัน สกรู 4 อัน
6.  คู่มือการใช้เครื่อง
7.  แบตเตอรี่ขนาด 4 x AA และ 2 x AAA

 
   
    เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแบบไร้สาย RG-100-10 :

 -เครื่องวัดระดับน้ำฝนและอุณหภูมิ แบบส่งคลื่นความถี่ชนิดไร้สาย โดยเซ็นเซอร์วัดติตั้งนอกอาคาร และเครื่องแสดงผลอยู่ในอาคาร
  
   -คลื่นความถี่ : 433 MHz
   
 -ระยะทางส่งคลื่น : สำหรับน้ำฝน 300 ฟุต(100 เมตร)
                               สำหรับอุณหภูมิ 100 ฟุต (30 เมตร)
     -ช่วงวัด น้ำฝนรวม 
: 0 นิ้ว ถึง  999.99 นิ้ว (0-25400 มม.)
              น้ำฝนปัจจุบัน
: 0 นิ้ว ถึง 99.99 นิ้ว (0-2540 มม.)
              อุณหภูมิ
:  -5 °C ถึง 50 °C เลือกหน่วยวัดเป็น F ได้
    -ขนาดถ้วยดักน้ำฝน
: 5.51 นิ้ว และเททิ้งอัตโนมัติเมื่อเต็ม
    -รอบความถี่ในการรายงานผล
: น้ำฝน ทุกๆ 94 วินาที, อุณหภูมิ ทุก ๆ 78 วินาที
    -ันทึกข้อมูล สะสมได้ 10 วัน
    -มีเสียงเตือนเมื่อระดับน้ำฝนเกินปริมาณที่ตั้งไว้
    -ใช้แบตเตอรี่
2 x AAA และ 2 x AA

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer