ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดริมาณน้ำฝน
      (Professional Rain Gauge in mm.)
 

รหัสสินค้า : Code

    RGM-Rain Gauge Medalist

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Rainfall

 CE/Australia

1 ปี

 
 
   Rain Meter  Rain Gauge  เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
 
 
 
  

            
Recommeded by the Australia Weather Bureau

Are you serious about recording the amount of precipitation in your area?

        This is the rain gauge that the Australia States Weather Bureau recommends and usages for Professional record keeping which they supply with their weather watcher kits used around the world. It is manufactured to the Weather Bureau specifications and is extremely easy to read and is accurate to the nearest

Here is What You Will Get

  • Rain Gauge including Funnel and Measuring Tube (measuring tube is in mm.)
  • Heavy Duty Post Mounting Bracket and Hardware
  • Instructions for Use and Care
  • Rain Gauge and Mount is made of Heavy Clear Butyrate Plastic that is Resistent to Sun Damage
  • Dimensions are: Colector Diameter = 11 cm, Height = 250 mm
  • Rain Gauge will measure a full 250 mm of precipitation
  • To measure sleet or snow just remove the top funnel and let it collect - empty the collected sleet or snow, after it melts, into the inner measuring tube to measure the water content of the sleet or snow.

    เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สำหรับติดตั้งนอกอาคาร  
  
- วัดระดับน้ำฝนสูง 250 ม.
   - มาตรฐาน
Australia Weather Bereau

   - วัดปริมาณเป็น
มิลลิเมตร
   - ขนาด : สูง 250 ม. เส้นศูนย์กลาง  10 ซม.
   - พร้อมแป้นยึดใหญ่ ยึดติดได้แน่น
   - ทนทานต่อแดด-ฝน

   - ผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลีย

 

       
       
  เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน
มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดระดับน้ำ

 

 

 

 

 

ฝน มิเตอร์วัดน้ำฝน มิเตอร์วัดระดับน้ำฝน

 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Not Available

7,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม