ประเภทผลิตภัณฑ์ >Probe & Sensor/Temperature/Thermocouple/โพรบ, หัววัด, อุณหภูมิ          
 
  ประเภทผลิตภัณฑ์  Acidity Meter  Sourness Meter  เครื่องวัดกรด เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว เครื่องวัดค่าความเปรี้ยว
 
 
 

ชื่อสินค้า : Product

    หัววัด โพรบ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบเส้นลวด
      (Wire Probe K-Type  Sensor)
 

รหัสสินค้า : Code

   TEM-W-200

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp -50 to 200 C

 CE

1 ปี

 

 
 
 

  K-Type Thermocouple for Digital Thermometer

           This is a great, small and inexpensive thermocouple wire with a K-Type sensor. The sensor is housed at the tip of long wire probe, which has a durable fiber glass insulation.  It has a miniature type connector that will work with digital K-type thermometers (see my shop for a good selection).

           This probe can be used to measure air or gas temperatures, it can be attached to pipes or embeded into objects you want to measure.

SPECIFICATIONS :

- Thermocouple: K-Type ( chromel / alumel )
- Temperature Range: 
-58 to 399°F(-50 to 200°C)
Wire length: approx. 3 ft / 100 cm
Probe Diameter: 0.06 inch (1.6mm)
Miniature K-Type connector

           หัววัด พรบ ชนิด K-Type ำหรับวัดอุณหภูมิ ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอลทั่วไป
ช่วงวัด
: -50 ึง +200 C (-58 ึง +399 F) สายเคเบิ้ลยาว 1 เมตร ระยห่างของแจ๊คตัวผู้ 10 มม.

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

       
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดค่าความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว เครื่องวัดค่าความเปรี้ยว
เครื่องวัดกรด เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดค่าความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว เครื่องวัดค่าความเปรี้ยว
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

320.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม