ประเภทผลิตภัณฑ์ >Phase Rotation Meter/Phase Rotation Indicator/เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส
    (Phase Sequence Indicator)
 

รหัสสินค้า : Code

    PSM-VC-850

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Phase Sequence/Rotation

 CE

1 ปี

 
 
  Phase Rotation Meter  Phase Rotation Indicator  เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส
     
      
          This compact, handheld digital phase indicator with open phase checker is perfect for when you’re out and about checking and testing different equipment.

Benefits:
 • Audio and visual indicators
 • Fast accurate measurement
 • Check opening phase condition and order
 • Compact, lightweight tester
 • Comes with handy storage/carry case and wrist strap

Specifications:

 • Operational voltage: 200 ~ 480V (3 phases AC)
 • Limit support voltage: 2000V/minute (impulse voltage: 4000V)
 • Measurement frequency range: 20Hz ~ 400Hz
 • Time limit for continuous measurement: 60mins at 200V AC or 4 mins at 480V AC
 • Weight: 165g
 • Dimensions: 6.5 x 8.5 x 2.5cm (2.5 x 3.2 x 0.9")

      The digital phase indicator includes measuring leads, tester pens, covered crocodile clips, instructions and storage/cary case

    เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟส ในงานไฟฟ้า 3 เฟส, เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ จะแสดงผลจำนวนเฟสและลำดับของเฟส
    - ใช้ตรวจเฟส 3 เฟส
    - แสดงลำดับของเฟส
  
 - ช่วงความถี่ 20-400 Hz
    - แรงดันใช้งาน 200-480 โวลต์
 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,970.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       

เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัด ศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส