ประเภทผลิตภัณฑ์ >Phase Rotation Meter/Phase Rotation Indicator/เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส
    (Phase Rotation Indicator)
 

รหัสสินค้า : Code

    PSM-DT-901

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Phase Sequence/Rotation

 CE

1 ปี

 
 
 Phase Rotation Meter  Phase Rotation Indicator  เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส
     
 


  ครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส
(Phase Rotation Indicator)

Model : DT-901

     The phase Rotation indicator is a handheld instrument designed to detect the rotary field of Three-phase system.

FEATURES
   
 3 Phase indication
   
  Indication of phase rotation
   
  Clear LCD display
   
  No battery required
   
    เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟส ในงานไฟฟ้า 3 เฟส, เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ จะแสดงผลจำนวนเฟสและลำดับของเฟส
    - ใช้ตรวจเฟส 3 เฟส
    - แสดงทิศทางของเฟส
    - แสดงผลทางจอภาพ
LCD
    - ช่วงความถี่ 15-400 Hz
    - แรงดันใช้งาน 40-690 ไวลต์
    - ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
    - มาตรฐานความปลอดภัย
CAT III 600V,  EC 61010,

 

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Nominal voltage   40 - 690 V AC
  Frequency range   15 to 400 Hz
  Current pickup   0.05 to 1999,9
  Basic Accuracy   1 mA
  Nominal test current (per phase)   1 mA
  Power supply   From unit under test
  Electrical safety   IEC61010/EN61010;
  IEC61557-7/EN61557-7
  Protection level   CATIII 600V
  Type of protection   IP40
  Operating temperature   0 to 40  °C
  Size   130mm x 69mm x 32mm
  Weight   130 g
   
       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     

เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส

เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัด ศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส เครื่องวัดเฟส เครื่องวัดทิศทางเฟส เครื่องตรวจวัดทิศทางเฟส