ประเภทผลิตภัณฑ์ >Ozone Meter/Ozone Test Kits/เครื่องวัดโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวิเคราะห์ห่าค่าโอโซน เครื่องวัดก๊าซโอโซน

ชื่อสินค้า : Product

    ครื่องผลิตโอโซน
      (Ozone Generator)
 

รหัสสินค้า : Code

    OZM-OZX-300AT

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด(ผลิต)

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Ozone

 CE

1 ปี

 
 
  Ozone Meter Ozone Generator  เครื่องวัดโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวิเคราะห์ห่าค่าโอโซน เครื่องผลิโอโซน
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Application Field & Place

Purpose

Residential:

 • Kitchen
 • Laundry room
 • Bathroom
 • Closet
 • Refrigerator
 • Aquarium
 • Garden

Commercial:

 • Office, workplace
 • Drinking water purification
 • Removal of residual chemical in fruits & vegetables
 • Removal of residual antibiotic and hormone in meats
 • Seafood sterilization
 • Deodorization
 • Body waste detoxification
 • Ozonated olive oil
 • Aquarium water purification
 • Plant water purification
 • Killing plant virus
 • Ozone spa
 • Personal disinfection
 • Acne Treatment
 • Facial Whitening
 • Mouth disease treatment
 • Cooking
 • Food preservation
 • Anything needs to be disinfected or sterilized
 

       OZX-300AT is one of our full-featured ozone generator products for making ozonated water conveniently at your own home to remove residual chemical found on most meats, fruits and vegetable or to disinfect anything that needs to be 100% bacteria and harmful substance free.

FEATURES
1. Highly efficient corona discharge ozone production technology with low power consumption (10W).
2. Adjustable ozone output.
3. Silent and vibration-free built in air pump.
4. Work together with Enaly 200 ml Air Dryer.
5. Comes with 2 sets of high quality air hoses and ceramic diffuser stones.
6. Free ozone application guide.
7. Compact and durable design.
8. Installation free, use instantly


Specifications:

Model Name:
OZX-300AT
Max. Ozone Output: 200mg/hr without connection to air dryer
500mg/hr with connection to air dryer
Ozone output: Adjustable
Internal Air Pump Output: 1-2L/Min; 50~60Hz
Wattage: 10W
Timer: 60min (every 5 min interval) and constant ON function
Internal Air Pump Air Pressure: 17kpa
Ozone Generating Method: Corona Discharge (Ozone Tube)
Gas Resource: Ambient Air
Air Inlet Dim: 6.5mm
Outlet Dim: 6.5mm
Power Source: AC110V 60Hz or AC240V 50Hz
Body Size: 215mmX150mmX60mm
Net Weight: 800g

Power Cable: 1-1.5 m in length
Case: Plastic injection molding

Accessories Included : 2 sets of hose & diffuser stone, 1 Air Dryer (200 ml)

    เครื่องผลิตโอโซน ชนิดพกพา สะดวกต่อการใช้งาน ขนาด 500 มก/ชม.

Max. Ozone Output

 200mg/hr without connection to air dryer

500mg/hr with connection to air dryer

Ozone output

 Adjustable

Internal Air Pump Output

1-2L/Min; 50~60Hz

Wattage

 15W

Internal Air Pump Air Pressure

 17kpa

Ozone Generating Method

 Corona Discharge (Ozone Tube)

Gas Resource

 Ambient Air

Air Inlet Dim

 6.5mm

Outlet Dim

 6.5mm

Power Source

 AC110V 60Hz or AC240V 50Hz

Body Size

 215mmX150mmX60mm

Net Weight

 800g

Power Cable

 1-1.5 m in length

Timer:
60min (every 5 min interval) and constant ON function

Case

 Plastic injection molding

       
       
  โอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน
ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน
โอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน
ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน
โอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน
ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,800.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     

 

เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน เครื่องวัดค่าโอโซน ชุดวัดโอโซน ชุดวัดค่าโอโซน ชุดวิเคราะห์หาค่าโอโซน เครื่องวัดโอโซน