ประเภทผลิตภัณฑ์ >Hardness Meter/เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความแข็ง (Shore D)
      (Shore A Hardness Tester for rubber and plastic)
 

รหัสสินค้า : Code

    HNM-D-100D

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Hardness

CE

1 ปี

 
 
  Hardness Meter  เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ
 
 
 
 


 

 
Shore D Hardness Tester for rubber and plastic

         The hardness of Rubber and Plastics is their comprehensive performance reaction. The Digital Shore D Durometer is a kind of sophisticated measurement tool for measuring the hardness of Rubber and Plastics.

         This Shore D Hardness Meter is suitable for measuring hardness of  Hard Hardness Rubber and Plastics such as Thermo Plastics, Flooring and Bowling balls. This meter is featured with wide measuring range from 0 ~ 100 HD, Data Hold function and zero button for self calibration.

FEATURES  

 • Suitable for Hard Hardness Rubber and Plastics such as Thermo Plastics, Flooring and Bowling balls
 • Wide measuring range: 0 ~ 100 HD
 • Data Hold function
 • Zero button for self calibration
 • Battery included

Main Specifications:

 • Sharp cone point (SR 0.1 mm), 30° Included Angle
 • Thickness of measured sample: > 6 mm (no more than 3 layers)
 • Measured Area cannot be less then pressure edge 18 mm
 • LCD Display: 4 digits, 40 x 18 mm (1.57 x 0.71 inch)
 • Measuring Range: 0 ~ 100 HD
 • Resolution: 0.5 HD
 • Power Supply: 1 x SR44 button cell battery (included)
 • Item Size: 87 (L) x 56 (W) x 25 (D) mm (3.43' x 2.20' x 0.98' inch)
 • Item Weight: 136 g (4.79 oz)

Standard Accessories

 • 1 x Shore D Hardness Meter
 • 1 x SR44 Button Cell Battery (installed)
 • 1 x Instruction Manual
 • Standard Factory Package

  เครื่องวัดความแข็งของวัสดุ ยางและพลาสติกที่แข็งมาก ระบบดิจิตอล มีฟังก์ชั่นค้างค่าหน้าจอ ปรับค่าเป็นศูนย์ได้
 

Specifications

Test Scale :
Ranges :
Resolution :
Battery :
Dimension :
Weight :

 Shore D Hardness
 0-100 HD
 0.5 HD
 
1 x SR44 button cell battery
 
87 (L) x 56 (W) x 25 (D) mm (3.43' x 2.20' x 0.98' inch)
 136 g
 

  ครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ  

 

 

 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,950.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม