ประเภทผลิตภัณฑ์ >Gauss Meter/เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก
    (Digital Gaussmeter)
 

รหัสสินค้า : Code

    GUM-EMF-822A

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Electromagnetic

 CE

1 ปี

 
 
   GaussMeter  Digital Gaussmeter  เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก
 
   
 


 

  FEATURES

       
 Measure electromagnetic radiation levels from video terminals, fans, faulty wiring, power lines and other equipment.   
  • Measurement range from 0.1mG to 199.9 mG
  • Frequency bandwidth: 30 to 300 Hz (ELF range)
  • 3-1/2 digit LCD, 1/2" (13mm) high
  • Single axis with an accuracy of ±4% at 50-60Hz
  • Sampling rate of 2.5 times/second and overrange indication

  เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก พร้อม Calibration Certificate

Specifications

Ranges :
Frequency bandwidth:
Display :
Accuracy :
Sampling rate :
Overrange indication :
Battery :
Dimension :
Weight :

  0.1mG to 199.9 mG
  
30 to 300 Hz (ELF range)
 
LCD
 
±4% at 50-60Hz
 
2.5 times/second
  Yes
  1 x 9V
 
135 x 75 x 25mm
 170 g

       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     

 

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก
 เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก
 เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก