ประเภทผลิตภัณฑ์ >Gas Detector/เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว เครื่องวัดแก๊ส  เครื่องตรวจแก๊สพิษ

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัด-บันทึกก๊าซ VOC (ก๊าซไข่เน่า เอทานอล แอมโมเนีย ควัน อื่นๆ
 ที่ปนเปื้อนในอากาศ) อุณหภูมิและความชื้นระบบดิจิตอล
    (VOC Datalogger Hydrogen Sulfide Ethanol Ammonia Smoke Temp Humidity
  Test 32 K Monitor
)

รหัสสินค้า : Code

   GLM-VOC-DTL-HEAS Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

VOC(Hydrogen Sulfice/Ethanol/Ammonia/Smoke)-Temp/Humidity

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

18,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     DIGITAL VOC DATA LOGGER (HYDROGEN SULFIDE/ETHANOL/AMMONIA/SMOKE) -TEMP/HUMIDITY :
 
        This
 VOC Monitor and Datalogger is used to log and detect air contaminants or Volatile Organic Compounds (VOC like Hydrogen sulfide, Ammonia, ethanol, toluene, smoke and etc..Can be wall-mountor desktop with vented area shape for easy detection of VOC's and odorous gases. the memory datalogging capacity is up to 32,000 points with date and time. It also have a visible and audible alarm.

       It has 5 selectable start mode: (1)Schedule mode - select a date and time for the meter to start recording, (2) Real-time start mode - after setting start mode meter will start logging, meter should be always connected with pc under this mode, (3) Key-start mode - press the button to start and stop logging, (4) Roll-over mode - continous datalogging, when the data is full it will cover the earliest memory, (5) Immediate - log and measure instantly..

        It complies with all essential health and safety requirements set out in European Directives (CE marking)

FEATURES :

 • Super large LCD display VOC, Temp, RH%, DPT, WBT, Heat Index, WGBT, Calendar (Y/M/D) and Time (clock)
 • Three (3) smiley icons indicate (0~14ppm low pollution / 15~34ppm middle pollution / 35~50ppm high pollution) easy to understand VOC Range
 • 32000 data logging memory
 • Reliable metal oxide semiconductor sensor
 • With visible and audible alarm
 • Selectable °F and °C temperature unit
 • Recall MAX and MIN reading
 • Can be wall-mount or desktop position
 • Sample interval can be selectable from 1 seconds up to 6 hours
 • Comes with USB cable for data  transmission and Power Adaptor (choose one from the availble plug US/ UK/ AU/ EU
   
    SPECIFICATIONS :
 • Large LCD Display : 85 x 56mm jumbo size
 • Display Content : VOC, Temperature, RH%, Date and Time
 • Time interval selection : Hour (1~6), minute (0~59), second (0~59)
 • Logger mode : Key start/stop, Immediately, Schedule, Real-time & Roll-over
 • VOC Range : 0~50ppm
 • Resolution : 1ppm
 • Accuracy : @ 25C ±1ppm
 • Logging Memory : 32000
 • Interface : USB
 • Detect Air Contaminant : VOC (Hydrogen sulfide, Ammonia, Ethanol, Toluene, Smoke)
 • Wall mount / Desktop : YES
 • Temperature range : -0~50°C
 • Temperature Accuracy : ±1°C (±2°F)
 • RH Range : 10~90%
 • RH Accuracy : ±5% at 25°C
 • Alarm : Visible and Audible
 • Power: USB Cable or Power Adaptor (choose one from the available plug US/ UK/ AU/ EU)

Set includes :

 • 1 x VOC Datalogger Monitor
 • 1 x Power Adaptor (choose one from the available plug US/ UK/ AU/ EU)
 • 1 x USB Cable
 • 1 x CD software
 • 1 x English Operation Manual
 • 1 x Standard Packaging Box

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดแสดงผล
2.  อะแดปเตอร์ใช้กับไฟฟ้า
3.  สาย
USB
4.  แผ่น CD ซอฟท์แวร์
5.  คู่มือการใช้เครื่อง

 
   
    เครื่องวัด-บันทึกก๊าซ VOC (ก๊าซไข่เน่า-เอทานอล-แอมโมเนีย-ควัน ที่ปนเปื้อนในอากาศ อุณหภูมิและความชื้น VOC-DTL-HEAS :

        เครื่องวัด-บันทึก ก๊าซ VOC (ก๊าซไข่เน่า เอทานอล แอมโมเนีย ควันและอื่นๆ ที่ปนเปื้อนในอากาศ) และวัดอุณหภูมิและความชื้น
      
จอแสดงผล แสดงค่า VOC/Temp/Humidity/Date/Time
      
เลือกระยะเวลาในการบันทึกได้ 1-6 ชม./0-59 นาที/0-59 วินาที
      
ช่วงวัด-บันทึก VOC : 0 -50 ppm, ความแม่นยำ +/-1 ppm
      
บันทึกข้อมูลได้ 32000 ข้อมูล
      
เตือนได้ มีเสียงเตือนและไฟเตือน
      
มีแสดงค่าอุณหภูมิ-ความชื้น อุณหภูมิ : -0 to 50C, ความชื้นอากาศ : 10-90%RH
      
มี USB และ CD software ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer