ประเภทผลิตภัณฑ์ >Distance Measurement/Laser Distance Measurement Meter/เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์พร้อมเป้า
      (Ultrasonic Distance Measurement Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

    DTM-AR-851

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Distance

CE

1 ปี

 
 
   Distance Measurement  Laser Distance Measurement Meter  เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง                     

 

      

 

   
  • Measures in imperial / metric 
  • Start point selection
  • Data store / recall
  • Computes areas and volumes
  • 5 groups of value in memory
  • Sum of lengths
  • Auto / manual shut-off
  • LCD backlight

  • Key sound, beeps for wrong reading, finding and reading confirmation

  • ISO-9001 standard

         เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แม่นยำสูง พกพาสะดวกใช้ Receiver ตัวเดียว วัดได้ ระยะทาง 20 เมตร ใช้คู่กันกับ Target จะวัดระยะทางได้ 60 เมตร

Specifications
        Power supply :           1x 9V Alkaline type 6LR61 Battery
        Measure unit :            Foot or Meter

       
Accuracy :                 + / - 1.5% of reading
 
      Frequency :               40 kHZ (ultrasonic pickup)
 
      Working Temperature : 0 to 40 celsius degree
       
Range :                      0.5 to 15m(Single Unit)
                                         1 to 60 m (Double Unit)

       
Dimensions (H-P-I) :   150 x 75 x 44 mm
       
Weight (without battery) : 210g

Laser beam

 
      Wattage < 1mW (mW = milliwatt)
 
      Wavelength : 650mm (nm = nanometer)
        Class 2 laser according to EN60825-1

  เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดระยะทาง วัดระยะทาง เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดระยะทาง วัดระยะทาง เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดระยะทาง วัดระยะทาง เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดระยะทาง วัดระยะทาง  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม