ประเภทผลิตภัณฑ์ >Light Meter/Lux Meter/เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแสง ระบบดิจิตอล ค้างค่าหน้าจอได้
    (Digital Lux Meter with Data Hold)

รหัสสินค้า : Code

   LXM-MS-503RH Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Light/Lux

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL LUX/LIGHT METER WITH DATA HOLD FUNCTION : MS-503RH

FEATURES :     
    
Display: 1999 counts, digit is 13mm high
Range: 0 ~ 2000 Lux ±5.0%, 2000 ~ 19990 Lux ±5.0%, 20000 ~ 50000 Lux ±5.0%
Data hold
Photo detector: One silicon photo diode with filter
Photo detector lead length: 150cm (Approx.)
Photo detector size: 83mm x 52mm x 20.5mm
Power: 6F22 (9V) x 1
Size: 125.5mm x 72mm x 27mm
Weight: Approx. 180g (including battery)

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

Specifications

Range :


Accuracy :
 Data Hold :
Dimension :
Weight :

  0 ~ 2000 Lux
  2000 ~ 19990 Lux
  20000 ~ 50000 Lux

 ±
5%
 Yes
 
125.5mm x 72mm x 27mm
 
180g (including battery)

     

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  เซ็นเซอร์วัดแสง
3.  กระเป๋าใส่เครื่องวัด
4.  แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน

5.  คู่มือการใช้งาน
ภาษาไทย
 
   
    เครื่องวัดแสง รหัส MS-503RH

- ชวงวัด 3 ระยะ 0-50000
lux
- เซ็นเซอร์รับแสงใหญ่ มีฟิลเตอร์
- มีฟังก์ชั่น ค้างค่าหน้าจอ
- ใช้แบตเตอรี่ 9
V 1 ก้อน
- คู่มือภาษาไทย

 
   
         
 
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer