ประเภทผลิตภัณฑ์ >Dissolved Oxygen Meter(DO)/ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน ดีโอมิเตอร์                    

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดออกซิเจน ระบบดิจิตอล
   (Digital Dissolved Oxygen Meter)

รหัสสินค้า : Code

   DOP-MW-600 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Dissolved Oxygen

CE

 1 ปี (หัวอ่าน 6 เดือน)

 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

10,800.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL DISSOLVED OXYGEN METER MW-600

            The MW600 is a compact Portable Dissolved Oxygen meter with Faster Micro Processor. This handy and ergonomically designed portable meter is ideal for anyone working on a low budget and still requires fast and reliable measurements. This portable meter measures Dissolved Oxygen with a Polarographic probe and is suitable for a wide range
of applications, such as Educational and Aquaculture, as well as water and environmental analysis.  The MW600 calibrates easily in 2 points (at 100% saturated air and in 0 Oxygen solution) and has Automatic Temperature Compensation which guarantees the highest
accuracy.
           Other features include smaller, ergonomic and lighter case design, 100% larger and easier to read LED Display, low battery warning, easy to replace screw on cap membranes and long battery life. Rugged Carrying Case (Optional) provides handy on-site meter calibration and measurements.

            MW600 is supplied complete with a D.O. polarographic probe with 3.5 m cable, calibration screwdriver, 2 spare membranes, MA9071s (30 mL) electrolyte solution, battery and instructions. 

            Milwaukee Instruments New MW600 Smart Dissolved Oxygen DO Meter.


FEATURES :
  • Portable DO Meter
  • Accurate measuring
  • Probe length : 3.50 m
  • Easy operation
  • Calibration 2 points (Manual)
  • Low battery indicator
  • Automatic Temperature Compensation
   
    SPECIFICATIONS :
 
   Range   0.0 - 19.9 mg/L
   Resolution   0.1 mg/L
   Accuracy   ±1.5% Full scale
   Calibration   Manual  2 points (Zero & Slope)
   Temp. Compensation   Automatic from 0 - 30°C
   Battery type/life   1 x 9V
   Environment   0 – 50°C/95% RH Max
   Dimensions   143 x 80 x 32 mm

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  โพรบพร้อมสายยาว 3.50 เมตร
3.  แบตเตอรี่ขนาด 9
V  1 ก้อน
4. 
น้ำยา electrolyte 1 ขวด 30 มล
5.  หัววัด 2 อัน
, แหวนยาง 2 อัน, ฝาครอลหัววัด
6.  คู่มือการใช้งานและบัตรรับประกัน
7.  ไขควง 1 อัน

 
   
    เครื่องวัดออกซิเจน DO-MW-600 :

- เครื่องวัดทำจากวัสดุคุณภาพดี
- ช่วงวัด
: 0.0-19.9 /mg/L ความแม่นยำ : +/-1.5% พร้อมโพรบ สายยาว 3.5 เมตร
- แสดงผลทางจอ LCD ขนาดใหญ่
- มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ(Auto Temperature Compensation)
- ได้รับมาตรฐาน CE, ISO9001
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V จำนวน 1 ก้อน
- รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่อง  1 ปีเต็ม หัวอ่าน 6 เดือน

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer