ประเภทผลิตภัณฑ์ > เครื่องจับเวลา/Timer

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องจับเวลา นาฬิกา วันที่/เวลา
      (Alarm, Chronograph, Day/Date Timer Stop Watch)
 

รหัสสินค้า : Code

    CNT-TIMECO

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Counter

CE

1 ปี

 
 
Counters  Frequency Counters  เครื่องนับความถี่คลื่น เครื่องวัดความถี่ของคลื่น                        
     
 

 

            THIS IS A (BLUE) PROFESSIONAL QUARTZ STOPWATCH. THE STOPWATCH FEATURES. HOUR, MINUTES,SECOND AND DAY OF THE WEEK.

FEATURES
STOP FUNCTION,
ALARM & CHIME ON/OFF,
ALARM TIME SETTING AND NORMAL TIME SETTING.

FACE SIZE...2-INCHES ACROSS.

SIZE..INCLUDES A 15-INCH NECK CORD.

COMPLETE WITH FULL INSTRUCTIONS AND BATTERY.

BATTERY SIZE .. #392 OR LR41

 
    เครื่องจับเวลา แสดงวันที่และเวลา

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       

 

เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่, เครื่องวัดความถี่ เครื่องนับถอยหลัง เครื่องจับเวลา เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับ เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่, เครื่องวัดความถี่ เครื่องนับถอยหลัง เครื่องจับเวลา เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับ เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่คลื่น, เครื่องนับความถี่, เครื่องวัดความถี่ เครื่องนับถอยหลัง เครื่องจับเวลา เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับ เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความถี่คลื่น, เครื่องนับ