ประเภทผลิตภัณฑ์ >Counters/Frequency Counters/เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับจำนวน เครื่องนับความถี่คลื่น เครื่องนับถอยหลัง เครื่องจับเวลา
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องวัดความคลื่นความถี่
      (Frequency Counter)
 

รหัสสินค้า : Code

   FQC-IBQ-2006ST

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Frequency/RF

 CE

 1 ปี

 
  Temperature Meter/Controller/ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 
 
 
  

 
         IBQ2006 series portable frequency counter is a super compact frequency measuring instrument. Easy to operate, reliable in quality, and small in size, it is a good help to measure the RF signal


FEATURES :
1.  Large LCD
2.  9-digital display.
3.  Low power consumption.
4.  Display holding.
5.  Display saving.
6.  Menu setting.
7.  Low battery indicating.
8.  Signal strength indicating.
9.  Equipped with rubber antenna and power adaptor
        
 
    เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับความถี่คลื่น ชนิดพกพา ใช่งานง่ายสำหรับตรวจหาและวัดความถี่ของคลื่นวิทยุ ใช้แบตเตอรี่

 

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Display    LCD
  Range   10 Hz to 40 MHz, 10 Mhz to 2.6 GHz,
  Amplifier    50 ohm
  Impedance    50 ohm,  VSWR< 2:1
  Features    RF  signal strength, Freeze the
   screen, Save, View, Battery indicator
  Sensitivity    <5mV@100 MHz
  
<5mV@400 MHz
  
<15mV@1 GHz
  Gate    0.64 sec, 0.064 sec, 0.64 msec,  6.4 sec
  Time base    < +/-5ppm(TCXO)
   LSD    10 Hz, 6.4 sec
   
  Power   Battery 1 X Li-ion
  Cabinet    PVC
  Size   85mm(H)49.5mm(D)21.5mm(W)
  ANT   (UHF)
   
  เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,950.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับคลื่นความถี่ เครื่องจับคลื่นความถี่ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดคลื่นความถี่ เครื่องวัดคลื่น