ประเภทผลิตภัณฑ์ >Counters/Frequency Counters/เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับจำนวน เครื่องนับความถี่คลื่น เครื่องนับถอยหลัง เครื่องจับเวลา
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องวัดความคลื่นความถี่
      (Frequency Counter)
 

รหัสสินค้า : Code

   FQC-GY-560

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Frequency

 CE

 1 ปี

 
  Temperature Meter/Controller/ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
     
 
 

 
      
   Amazing, low cost, easy to use. The tiny, magic box that every radio enthusiast should have in their kit!
-Private Investigators (and spys?)
Have a scanner and see people with using 2 ways but not know what frequency they are using? This will tell you!
Have a CB, amateur or other radio, but not know what frequency it is transmitting on? Now you will!
Want to know what radio channels used at airports, sports events, shopping centres or other places? Find out in seconds!
Suspect your home or business is being "bugged"? This will show you!
The Gy560 "Sniffs Radio Transmissions" and instantly shows the frequency.
Punch the displayed number into your scanner or similar receiver, and you could listen in!

* Range 50Mhz to 2400Mhz (2.4Ghz), (VHF and UHFbands)
* 200Khz, 1Khz, 100hz resolution.
* Signal strength indicator.
* Small, light weight and discrete

 
    เครื่องวัดความถี่คลื่น เครื่องนับความถี่คลื่น ชนิดพกพา ใช่งานง่าย
สำหรับตรวจหาและวัดความถี่ของคลื่นวิทยุ ใช้แบตเตอรี่

 

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Display    LCD
  Range   50 Mhz to 2400 Mhz
  Resolution   200 Khz, 1Khz, 100 Hz
  Testing Distance   VHF: 5M , UHF 8M
  Power   Battery 9V x 1
  Size   9.4 x 5.7 x 2.3 cm
  Weight   112 g
 
       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม