ประเภทผลิตภัณฑ์ > Conductivity/Conductivity Meter/เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
 
  Conductivity Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า                                        
 
   

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า
      (Pocket Conductivity Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   PCT-Cond 138-II

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Conductivity

 CE

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 

 
 


 
 • Make sure you and your family are swimming or relaxing in the cleanest possible
      water
 • The same applies to your aquarium - your fish deserve to enjoy a pure and
      pleasant environment too!
 • Accurate results every time – tester is easy to calibrate at home and comes
      supplied with screwdriver for making adjustments when necessary
 • Slim pen-style design has handy belt clip
 • Easy-to-read LCD displays clear reading in seconds
 • Comes in waterproof storage box
 • Easy to handle and simple to store
 •              ปากกาวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ปรับตั้งค่าได้ง่าย ใช้แบตเตอรี่ธรรมดา ความละเอียดสูง          

  Specifications

  Range :
  Resolution :
  Accuracy :
  Display :
  Battery :
  Size :
  Weight (W/bat) :

   0 - 1999 µS/cm
   1 µS/cm
   ±2% Full Scale
   Large LCD

   2 x 3V CR2032
   150 x 27 x 20 mm
   46 g
   

           
           
    การนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า
  เครื่องวัดความนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
  วัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า
  เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
   
   
  สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

  Special Offer

  1,990.00

      ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม