ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัความเค็ม-ความหวาน ระบบดิจิตอล
     (Digital Brix & Salinity Refractometer)

รหัสสินค้า : Code

   PBSM-3528-DBS1 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/Brix/Temp

CE

 1 ปี

 
   
 

.

 

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

18,750.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
    LABORATORY DIGITAL REFRACTOMETERS

     
The Brix concentration, Salinity, Refractive index or other parameters are always needed in lab or our life. The traditional optical
refractometer is very popular used to measure these parameters. Compared with traditional optical refractometer, the digital refractometer
with a digital readout and LCD display will eliminate uncertainties and is more convenient to use. Just about 0.3ml-0.5ml sample was needed.
 
     The result will be showed in the display! With smart and beautiful shape, our Pocket digital refractometer will be a good instrument in
your work!

FEATURES :

-
Measure : Salinity/Brix/Temperture

-
Fast accurate measurement
-
Digital display LCD
-
Compact, lightweight tester

SPECIFICATIONS :

-
Measuring Range:  Salinity : 0 - 28% Sodium Chloride
                              Brix : 0 -35%
                              Temp : 0 -40 C

- Accuracy : ±0.1%
- Resolution :  0.1%
- Auto Power Off
- Dimension:
185 x 59 x 45 mm
- Power : 1 x 9V Battery

   
   


SPECIFICATIONS :

Specifications

Range : Salinity
Brix
Temperature

Resolution : Salinity
Accuracy :
Resolution : Brix
Accuracy :
Resolution : Temp

Size :
Weight (W/bat) :

  0 - 28%
  0 - 35 %
  0 - 40 C

  0.1%,

  ±0.1%
  0.1%
  ±0.1%
  0.1 C, 1 C

  185 x 59 x 45 mm
  230 g
 

 

   
    Item included :
 1.  เครื่องวัด 3528-DBSI
 2.  ผ้าทำความสะอาด 1 ผืน
 3. 
แบตเตอรี่ 1 ก้อน

 4.  กระเป๋าใส่เครื่องมือ
 5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความหวานความเค็มและอุณหภูมิ ระบบดิจิตเอล 3528-DBSI :

-ครื่องวัดความเค็ม ความหวาน และอุณหภูมิ 
-ช่วงวัด : Salinity : 0 - 28% Sodium Chloride
             Brix : 0 -35%
             Temp : 0 -40 C

-หน้าจอแสดงผล เป็นตัวเลขชัดเจน
-ปุ่มกดแบบสัมผัส  อ่านค่าได้รวดเร็ว
-ควบคุมด้วยไมโครโปรเซเซอร์
-ชดเชยค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ .
-บอกสภาพแบตเตอรี่  'LO BAT'.
-ได้รับเครื่องหมาย 'EM' & 'CE' mark
-แบตเตอรี่ขนาด
1 x 9V
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer