ประเภทผลิตภัณฑ์ > Brix Meter/Refractometer/เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน  มิเตอร์วัดวัดความหวาน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความหวาน
    (Brix Refractometer with ATC)

รหัสสินค้า : Code

   RHB-0-32ATC Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Brix

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,150.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
BRIX REFRACTOMETER  0-32% with ATC
 

      Brix  Refractometer is developed for working with sugar related  liquids such as fruit juice, soft-drinks, wine, and honey  to help monitor and control sugar concentrations in foods  and beverages. It is also useful in checking the “ripeness”of  fruit in the field and verifying product quality after  harvesting and/or controlling concentrations during processing and packaging. Refractometer provide critical information  to ensure product quality.

       RHB-32ATC is commonly used for controlling  the concentration of various industrial fluids like cutting  lubricants and flux rinsing compounds.


FEATURES :

- Heavy-duty and lightweight with aluminum construction

- Sturdy and light weighted Aluminum body
- High quality and accurate testing result
- Automatic Temperature Compensation
- Easy and very convenient to use
-
Comprehensive  operations manual, complete with soft & protective  carrying case, pipette andmini-
  screw driver for easy  calibration are provided for user's convenience and  comfortability
 

 

   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Accuracy :
Resolution :
Dimension :
Weight :
Power :

  Brix 0-32%
  Brix ±0.2%
  Brix 0.2%
 170 x 40 x 34 mm
 185 g
  Not required

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  ไขควงคาลิเบรท 1 อัน
3. 
Dropper 10 หลอด
4.  กระเป๋า
ใส่เครื่องมือ
5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความหวาน : RHB-0-32ATC :

เครื่องวัดความหวาน ชนิดกล้องส่อง ให้ความคมชัดและแม่นยำ พร้อมอุปกรณ์
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer