ประเภทผลิตภัณฑ์ >Binoculars/Digital Binoculars/กล้องส่องทางไกล กล้องดูนก กล้องไรเฟิ้ล

ชื่อสินค้า : Product

    กล้องส่องทางไกล
      (Binoculars)
    

รหัสสินค้า : Code

    BCL-BAK-4

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Magnification

 CE

1 ปี

 
 
   Binoculars  Digital Binoculars  กล้องส่องทางไกล กล้องดูนก กล้องไรเฟิ้ล
   
 

   

 

 
Binoculars 10 x 25
  •  Factory New In Box
  • 10 X 25 MM
  • Anti UV Ruby Coated lenses
  • Soft Carrying Case w/ Belt Loop
  • Cleaning Cloth
  • Approx.  4" Tall
  • Fully Adjustable Lens
  • Center Focus


       กล้องส่องทางไกล

 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     

       
       
       
       
       

 

กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก