ประเภทผลิตภัณฑ์ >Binoculars/Digital Binoculars/กล้องส่องทางไกล กล้องดูนก กล้องไรเฟิ้ล

ชื่อสินค้า : Product

    กล้องส่องทางไกล หาระยะได้
      (Mini Argentate Digital  7 X  Golf  Range Finder Golfscope
     Holster
)
    

รหัสสินค้า : Code

    BCL-AK-307

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Magnification

 CE

1 ปี

 
 
 Binoculars  Digital Binoculars  กล้องส่องทางไกล กล้องดูนก กล้องไรเฟิ้ล
 
 
 

   

 

   
Specification
 
1. 7 time magnification with 462 ft. field of view at 1000 yards.
2. Align the digital range marks with the flag pin to automaticallydisplay the distance in
   
yards .       
3. 2 operational modes green mode & general mode.
4. Padded case with Belt Loop.
5. 2 x  3V Lithium Batteries included (cr2032).
 
For Golf Use
The height of the pin in yards is already built in. Look  through the golf scope and align the baseline that appears on  screen  with the bottom of the pin.
To lower the location of horizontal line to the top of pin , press the ON/ADJUST button

The calculation on the top of the screen indicates the distance in yards from where you stand to the cup.
 
For General Use
1. To enter General Mode, press the MODE button.
2. Enter the height of the target.
3. To enter a number in the hundreds place, ranging from 0 to 9, press the ON/ADJUST
    button.
4. To move to the tens place, press the MODE button. To enter the number, ranging
    from 0 to 9, press the   ON/ADJUST button.
5. Repeat the above steps to enter a number in the units place and then in the decimal
    place   
6. When the height has been entered, press the MODE button. The screen now displays
    the minimum distance that   you can measure based on the height that you entered.
7. Align the baseline that appears on the screen with the base of your target.
-  To lower the horizontal line to the top of target, press the ON/ADJUST button. The calculation displayed at the top of screen indicates the distance between you and the target.
 
Note
The power turns off automatically after 60 seconds of inaction

       กล้องส่องทางไกล หาระยะได้
   

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       
       
       
       

 

กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก กล้องส่องทางไกล กล้องขยาย กล้องส่องสัตว์ กล้องดูนก