ประเภทผลิตภัณฑ์ > Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบเข็มหมุน
      (360 Bevel Dial Protactor 12 ")
 

รหัสสินค้า : Code

    AGM-360 Bevel Dial Protactor

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Angle-360

 CE

1 ปี

 
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
 
 
 
 


 

 

      
   
  Whether you’re a technician, engineer, architect, DIY-er or craftsman, unleveled edges and badly measured angles are a real no-no. 

     Say goodbye to unprofessional work with this top quality satin finished stainless steel 360° bevel protractor with 12" blade.

Essential for a wide range of applications:
 • Measure bevel angles and ensure the accuracy of cutting equipment and other tools
 • Ensure technical drawings and plans are correct
 • Guarantee straight edges when assembling furniture
 • Create correctly built wood and metalwork projects
 • Make sure wallpaper and cornices are level when decorating

Benefits:

 • Built-in optical magnifier
 • 360° measurement range
 • Separate lock dials for the blade and protractor ensure max control when working
 • Made from top grade satin finished stainless steel
 • Comes in padded, wooden storage box

Specifications:

 • Graduation: 0 - 90° -1 full 360°
 • Precision: 5'
 • Construction: satin finished stainless steel
 • Blade length: 12"

      เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบเข็มหมุน พร้อมใบมีด 12 ยาว 12 นิ้ว  ช่วงการวัด 0-360 องศา, ความละเอียด 1 องศา ความแม่นยำ ±5 องศา จอแสดงผลเป็นแว่นขยาย ตัวเครื่องเป็น Stainless Steel
พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
 

       
       
  Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์    
 

 

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์