ประเภทผลิตภัณฑ์ > Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับ
   ระบบดิจิตอล
      (Digital Angle Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

    AGM-185

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Angle

 CE

1 ปี

 
 
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
 
   
 


 

 

             It is a precise measuring device which enables quick measuring and transferring of angles. This is an excellent device for industrial applications which involve the definition of the exact angles, e.g. for niches and bays, sloping roofs and handrails. You must have it if you are a building contractor, civil & construction engineer, building project administrator, and those related.....

          A great DIY tool for measuring the exact angles while renovating your home or office by yourself. Certainly it will help you to do the renovation works better where accurate angle is important!

With horizontal and vertical bubbles levels, it works as a great "Spirit Level" too 

Specifications:

  • Working range of angle measuring : 0 to 185 degrees
  • Study Aluminum body
  • LCD display
  • Resolution : 0.1 degree
  • Angle precision : ±0.1 degree
  • Operating temperature : 0 to 50 °C
  • Storage temperature : -10 to 60 °C
  • Uses 1 x 9V battery (included)
  • Unit size : approx. 27.8 (L) cm x 5.2 (W) cm x 2.4 (Thickness) cm
  • Unit weight : approx. 350 g (batteries excluded)

      เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับ ระบบดิจิตอล ช่วงการวัด 0-185 องศา, ความละเอียด
1 องศา ความแม่นยำ
±1 องศา จอแสดงผล LCD  พร้อมคู่มือ แบตเตอรี่ 9 V และไขควงสำหรับเปิดที่ใส่แบตเตอรี่

       
       
  Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์  
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   
       
       

 

Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์
Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์