ประเภทผลิตภัณฑ์ >Level Meter/เครื่องวัดระดับ

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดระดับ ใช้แสงเลเซอร์-ฟองอากาศ-เทปวัดระยะ-และบรรทัด
    (7 in 1 Laser Level/Air bubble/Ruler Gauge with Measuring Tape)

รหัสสินค้า : Code

   LLV-Level Pro-3 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Level/Ruler

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
LASER LEVEL/AIR BUBBLES/RULERS GAUGE WITH MEASURING TAPE : LEVEL PRO-3

       
        Whether you’re a technician, engineer, amateur DIY-er or craftsman, unleveled edges and badly measured angles are a real no-no.

       Say goodbye to unprofessional handiwork with this sturdy, hand held digital protractor which uses angle sensor technology to measure quickly and precisely. 

FEATURES

Benefits & Essential for a wide range of applications:

  • Measure level  by Laser light & Air bubbles in water
  • 3 Positions for air bubbles : 90/45/180 degree
  • Aluminium rulers both side in inch and cm. unit
  • Measuring tape 2.50 m
   
    SPECIFICATIONS :
  • Measure level  by Laser light & Air bubbles in water
  • 3 Positions for air bubbles : 90/45/180 degree
  • Aluminium rulers both side in inch and cm. unit
  • Measuring tape 2.50 m
  • Laser Powered by: 3x LR44/AG13 button battery
  • Dimensions: 19 x 7 x 3 cm

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
3.  แบตเตอรี่
3 x LR44/AG13 ก้อน
4.  คู่มือการใช้

 
   
    ครื่องวัดระดับ ใช้แสงเลเซอร์-ฟองอากาศ-เทปวัดระยะ-และบรรทัด  : Level Pro-3

 เครื่องวัดระดับ เครื่องวัดความเอียง ใช้แสงเลเซอร์และระบบแบบใช้ฟองอากาศ 3 ตำแหน่ง พร้อมเทปวัด 2.50 เมตรและไม้บรรทัด
 
   
         
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer