ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

 ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น
 และเครื่องวัดแสง+โพรบวัด K-Type
   (Digital Multifunction Air Velocity/Air Flow/Temperature/Humidity and Light
  Meter
)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-LM-8000+CT Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Humidity/Temp/Light

 CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
 • INTRODUCTION :

    The Lutron LM-8000+CT pocket environment anemometer meter measures, temperature, light and relative humidity. It has a lightweight low-friction ball vane providing high accuracy at high & low air velocity. The robust case incorporates a large easy-to-read display and wrist strap. Ideal for practically all conditions.

  • Selectable m/s, fpm, mph, km/hr or knots
  • Shock resistant low-friction ball vane
  • Easy to use push button operation
  • Data hold freezes current measured value
  • Min/max memory since power on
  • 18mm LCD display with function indicators
  • LM-8000 Has a 2 line display for 2 measured values e.g. Air velocity & Temperature and a K type thermocouple input
  • Supplied with instructions for use
  • With Calibration certificate
  • With Extra Free Stainless steel Temperature probe
  • Requires 1 x PP3 9V Battery ALR-61

  Benefits :

  This advanced item can determine the following useful measurement data:
        1.   Air Velocity

        2.   Temperature with or without probe
        3.   Light
        4.   Humidity


   

   
   

SPECIFICATIONS :
 

Range m/s ft/min km/hr mph knots
Minimum 0.4 80 1.4 0.9 0.8
Maximum 30 5910 108 67 58
Resolution 0.1 1 0.1 0.1 0.1
Accuracy Below 20 m/s ±3% FS above 20 m/s ±4%
Temperature   0°C to 50°C  x 0.1° ±1.2°C,  K-Type : -100 to 1,300 C (-148 to 2,372 F)
Humidity  10 to 95%, x 0.1%  ±4%
Light  0 to 20,000 lux or 0 to 2,000 Fc, x 1 ±5%
Power  9V PP3 battery ALR-61
Dimensions  156 x 60 x 33mm
Weight  203g

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  โพรบวัดอุณหภูมิ 1 อัน
3.  แบตเตอรี่ขนาด 91ก้อน
4
ใบ Calibration Certificate
5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเร็วลม LM-8000+CT (4 in 1):

      ครื่องวัดความเร็วลม  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดแสง 4 อย่างในเครื่องเดียวกัน
      แสดงผลทางจอภาพ 2 ชั้น ระบบดิจิตอล
     
ความเร็วลม เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย m/s, ft/min, km/hr, mph และ knots, อุณหภูมิ เลือกหน่วยวัดเป็น C และ F ได้
      อุณหภูมิและความชื้น สามารถวัดได้ด้วยตัวเครื่องเอง มีเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสำหรับอุณหภูมิ มีช่องเสียบหัววัดแบบ K-type
         เพื่อวัดอุณหภูมิเฉพาะจุดได้ด้วย (โพรบ K-type แถมฟรีมากับเครื่อง)

     
วัดแสงจะมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ จับแสงได้มากกว่า และวัดค่าได้แม่นยำ เลือกหน่วยวัดเป็น Lux หรือ Fc ได้
     
มีฟังก์ชั่น Zero, Hold, Max, Min
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer