ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่าระบบดิจิตอล
      (Digital Alcohol Breath Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

    AHM-BACTRACK S-80 PRO

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/CE/FDA/NHTSA

1 ปี

 
   A

lcohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์

 
 
 
     
         The BACtrack S80 Pro is the newest and most accurate BACtrack model available.

The BACtrack S80 Pro is a professional breathalyzer that quickly estimates blood alcohol content (BAC). The S80 Pro is the perfect choice for law enforcement, hospitals, clinics, businesses, and for personal use anytime fuel cell accuracy is required.

The advantages of the S80 Pro's Xtend™ Fuel Cell Technology are numerous. First, the S80 Pro provides 4 digit test results that can pickup trace amounts of alcohol – for example, 0.002 %BAC. This is helpful in zero-tolerance environments where subjects may have had only a small amount of alcohol. Next, the Xtend™ fuel cell technology extends the range of accuracy all the way from 0.000 – 0.500. Because the S80 Pro shows a linear response to measured alcohol, the S80 Pro will provide more accurate results over the complete range of alcohol concentrations. The benefit of the S80 Pro’s Xtend™ technology also applies to the life of the sensor. The S80 Pro has an extended sensor life as compared to standard semiconductor-based breathalyzers, and will require less frequent service and maintenance. Finally, the Xtend™ technology also extends the useable battery life up to 1500 tests per set of AA batteries!

This is the same type of breathalyzer that police use
 
 • The S80 Pro’s Xtend sensor technology is unlike any other available, and is worth the upgrade. Don’t purchase a novelty breathalyzer that may not provide trusted results. Go with what the Pros use. The BACtrack Select S80 has been tested by the DOT/NHTSA and meets their requirements for a breath alcohol screening device. The S80 is also FDA 510(k) cleared for personal use.

   


  Xtend Fuel Cell Sensor Technology

  The BACtrack S80 Pro uses Xtend Fuel Cell Sensor Technology for increased accuracy over traditional semi-conductor sensors. This technology offers the following benefits:

  Linear response of the Xtend fuel cell provides more accurate results over the complete range of alcohol concentrations expected in the breath, from 0.000 – 0.400 %BAC.

  Low power requirements. Get up to 1500 tests on one set of AA batteries!

  Extended sensor life for long-term reliability.

  The BACtrack S80 Pro is also not subject to interference from acetone. Acetone may be found in individuals with diabetes. The presence of acetone may result in a false positive on semi-conductor-based breathalyzers, but not with the S80 Pro.


  Key Features

  Crisp 4 digit LCD display provides easy, accurate results, test results in extended accuracy format: 0.015, 0.081, 0.223 %BAC, etc.
  One button operation - press power and begin testing in seconds
  Mouthpieces are individually wrapped for safe storage prior to first use. Six are included with the S80 Pro kit
  Xtend™ Fuel Cell Sensor Technology - provides enhanced linear accuracy from 0.000 - 0.5000 and extended battery life
  Advanced features include continuous temperature checking, user-adjustable warning levels, and internal pump system for breath capture.
  Tested and approved by the DOT/NHTSA as a breath alcohol screener, and FDA 510(k) cleared for personal use.

  BACtrack S80 Pro Kit Includes

  S80 Pro Breathalyzer
  Hard Shell Carrying Case
  6 mouthpieces

  2 AA Batteries
  Owner's Manual

  Additional Product Details

  Dimensions 2.3 x 4.8 x 0.8 inches
  Weight 4.8 oz (136g)
  Mouthpieces 6 included!
  Battery 2 AA batteries included
  Battery Life Approximately 1500 tests
  Sensor Xtend™ Electro-chemical fuel cell
  Warmup Time 10-20 Seconds
  Blowing Time 5 Seconds
  Response Time 3 Seconds
  BAC Range 0.000 - 0.500% BAC (Blood Alcohol Content)
  Air Sample 5 Seconds
  Sensor Accuracy +/- 0.005 at 0.050% B.A.C.
  Test Count Displays total number of tests performed
  Warranty 1 Year

 •          เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  พร้อมซองอย่างดี 1 ซอง  หลอดเป่า 6 อัน แบตเตอรี่ 2 ก้อน (AAA batteries) และคู่มือ เครื่องได้รับมาตรฐาน DOT/CE/FDA/NHTSA
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

  Best Offer

  16,400.00

      ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   

       

   

  เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
  เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
  เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
  เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
  เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด